Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej już dostępny

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

energetyczne

W trosce o interesy wszystkich uczestników rynku, a zwłaszcza odbiorców indywidualnych, Prezes URE wydał Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej.

Powstały zbiór jest pierwszą z dwóch części kompendium przeznaczonego dla odbiorców energii. Kolejny dokument prezentujący prawa konsumentów paliw gazowych jest już na etapie finalizacji. Prezentowany Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej to niewątpliwie ważny krok w kierunku wzmocnienia pozycji odbiorcy na rynku energii. Publikacja zawiera praktyczne informacje dotyczące zarówno praw odbiorców, jak również funkcjonowania rynku oraz sprzedaży i dostawy energii elektrycznej. Wśród szczegółowo opisanych praw przysługujących konsumentom, dokument wymienia m.in.: dostęp do sieci, zakup energii elektrycznej czy korzystanie ze standardów jakościowych. Wskazuje ponadto najważniejsze komponenty zawieranych przez odbiorców umów: o świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży, wyjaśniając jednocześnie zagadnienie sprzedaży rezerwowej, stanowiącej zabezpieczenie w przypadku utraty dotychczasowego sprzedawcy.

Istotną część Zbioru zajmuje kwestia prawa do wyboru sprzedawcy. W rozdziale piątym, krok po kroku, opisana została procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, z uwzględnieniem elementów oferty sprzedaży, które wymagają szczególnej uwagi ze strony konsumenta. Ponadto, w części tej wskazano również na Cenowy Energetyczny Kalkulator Internetowy, dostępny na stronie MaszWybor.ure.gov.pl jako narzędzie pomocnicze w podjęciu decyzji o wyborze nowego sprzedawcy.
Poza tym, niniejsze kompendium przedstawia zasady rozliczeń i korygowania wystawionych faktur, rozpatrywania reklamacji czy sposoby rozstrzygania sporów. Wiele miejsca poświęca również charakterystyce działań społecznych, podejmowanych na rzecz odbiorców energii.
Zgodnie z treścią art. 5 ust 6e ustawy Prawo energetyczne, w celu przekazania istotnych informacji o rynku energii szerokiemu gronu jego uczestników kopia zbioru praw konsumenta energii będzie dostarczana odbiorcom przez sprzedawców energii elektrycznej, którzy mają także obowiązek zapewnić publiczny dostęp do zbioru. Kopia zbioru dostępna jest również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki. Aby pobrać dokument kliknij TUTAJ
Źródło: URE