Anna Będkowska: Jakim orężem będzie Pan walczył o zdrowy oddech Polaków. Mamy program Czyste Powietrze. Fotowoltaika, czyli indywidualne źródła generacji energii, rozwijają się bardzo dynamicznie… Co dalej? Jakie ma Pan pomysły na nowe inicjatywy?

Michał Kurtyka: Naszym głównym celem jest poprawa jakości życia Polaków. By ograniczyć zjawisko smogu, musimy zacząć oszczędzać energię oraz pozyskiwać ją z alternatywnych źródeł.

Zachęcamy mieszkańców Polski do realizacji ekologicznych inwestycji, m.in. poprzez współrealizowane z NFOŚiGW programy „Czyste Powietrze” i „Mój Prąd”. W połowie stycznia ruszył drugi nabór w ramach programu „Mój Prąd”, na który przewidziano 600 mln zł. Cały czas usprawniamy oba instrumenty wsparcia tak, by były jak najbardziej przyjazne dla beneficjentów i by maksymalnie zwiększyć ich efektywność. Przykładem uproszczenia może być dedykowana strona mojprad.gov.pl, za pośrednictwem której można złożyć wiosek i sprawdzić jego status.

Wprowadzamy też zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Również w przypadku tego programu będzie można aplikować online za pomocą dedykowanej strony na portalu gov.pl. Osoby zainteresowane dotacją, będą wypełniać uproszczone wnioski, a i zasady przyznawania wsparcia będą bardziej dopasowane do potrzeb beneficjentów. Będziemy też szybciej rozpatrywać nadesłane dokumenty.

Ponadto w program włączone będą jednostki samorządów terytorialnych oraz sektor bankowy. Wprowadzona zostanie możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych. Prace programowe zostały już zamknięte, a po Świętach Wielkanocnych planujemy poinformować Państwa o dokładnym terminie uruchomienia nowej odsłony programu. Wierzę, że dzięki tym zmianom zwiększymy efektywności programu i odpowiemy na potrzeby większej liczby beneficjentów.

A.B. Pana działania i pomysły w pewnym stopniu będą opierały się o fundusze, m.in. NFOŚiGW. Jak zapatruje się Pan na współpracę z Prezesem Woźnym? Macie Panowie podobne poglądy czy raczej będzie to sztuka kompromisów?

M.K. NFOŚiGW pełni ważną rolę w procesie wspierania działań na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania środków zagranicznych. Jego aktywność wpływa na poprawę stanu środowiska i gospodarki wodnej na terenie całego kraju.

Zasady naszej współpracy są jasno określone, a cele, jakie nam przyświecają, są wspólne.

Jestem pełen optymizmu w kwestii współpracy z Prezesem Piotrem Woźnym. Wierzę, że razem uda nam się zrobić dużo dobrego dla poprawy jakości środowiska w kraju.

A.B. Problemem powietrza w Polsce są tzw. kopciuchy, organizacje smogowe biją na alarm i wyliczają skrupulatnie, jak słabo idzie w Polsce wymiana tych starych palenisk na nowe, efektywne i bezemisyjne systemy grzewcze. Jakich argumentów użyłby Pan do przekonania osób ubogich energetycznie do tego, by jednak zdecydowali się na wymianę?

M.K. W ramach programu „Czyste Powietrze” można się ubiegać o dofinansowanie na wymianę starych pieców, termomodernizację domu czy wymianę okien i drzwi. To niepowtarzalna okazja. Na przestrzeni lat inwestycja zwróci się poprzez niższe rachunki za ogrzewanie.

Wymieniając stary piec na nowoczesny, można bowiem uzyskać nawet 30% oszczędności. Ponadto, wraz z modernizacją nieruchomości, wzrasta jej wartość rynkowa. Nie można też pominąć aspektów prozdrowotnych. Piec retortowy w porównaniu z piecem pozaklasowym emituje 35% mniej rakotwórczego benzo(a)pirenu.

Stary piec w 1 dzień wytwarza tyle samo substancji rakotwórczych co 3,5 mln papierosów.

A.B. Z obserwacji tego, jak pracują chociażby media, widzę, jak wiele uwagi poświęca się dzisiaj na uświadomienie Polakom, że to oni – obywatele, poprzez codzienne wybory mają w ręku losy i jakość naszego środowiska. Wszędzie słyszymy o istocie mądrych wyborów. Co dla Pana – nie jako polityka, ministra, ale jako Polaka – byłoby dzisiaj mądrym wyborem, zachowaniem odpowiedzialnym ekologicznie, efektywnym energetycznie?

M.K. Ważnym jest, aby uświadomić sobie, że nic nie trwa wiecznie i że nie mamy wyłącznego prawa do korzystania z zasobów Ziemi. Dużo już zostało powiedziane w przestrzeni medialnej na temat tego, w jaki sposób jako jednostki możemy się przyczynić do poprawy jakości środowiska. Teraz czas na działania.

Ci, którzy troszczą się o to, w jakiej kondycji zostawią planetę kolejnym pokoleniom, znajdą rozwiązania i z pewnością zaczną w codziennym życiu w inny i mądrzejszy sposób zarządzać szeroko rozumianymi zasobami. Np. będą przykładać wagę do segregacji odpadów, ograniczą zużycie plastiku, choćby poprzez zabieranie własnej torby na zakupy, będą korzystać z transportu publicznego czy nie będą marnować żywności albo wymienią kotły grzewcze w swoich domach.


  • Jakie jest podejście Ministra Klimatu do nowości technologicznych?
  • Czy plany rozwoju elektromobilności w Polsce są realne?
  • Dlaczego Polska nie chce zgodzić się na neutralność klimatyczną UE do 2050?

Cały wywiad z Ministrem Klimatu Michałem Kurtyką w GLOBEnergia 2/2020

TUTAJ

 

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia