Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin SA

Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin SA to drugi, pod względem wielkości, krajowy producent energii elektrycznej otrzymywanej z węgla brunatnego i czwarty wytwórca energii elektrycznej w Polsce.

Do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez ZE PAK S.A. w około 90% wykorzystywany jest węgiel brunatny, w niespełna 10% OZE w postaci biomasy, a niecały 1% stanowią inne paliwa.

Do wytwarzania ciepła w Elektrowni Pątnów wykorzystywany jest głównie węgiel brunatny, a w Elektrowni Konin – biomasa.

Nowa strategia

Zgodnie z nową strategią ZE PAK, planuje do końca dekady zrezygnować z wykorzystywania węgla do produkcji prądu. Zamiast tego koncern planuje przejść na OZE oraz wodór. Data końca węgla – 2030 roku została wyznaczona nieprzypadkowo, gdyż jest to finalna data wytwarzania energii z węgla wyznaczona w Porozumieniu Paryskim.

Według informacji podanych przez koncern energetyczny, generacja energii w blokach węglowych w elektrowni Pątnów I ulegnie skróceniu do czasu funkcjonowania systemu wsparcia w postaci rynku mocy lub innego, który zapewni ekonomiczną efektywność takiej działalności. Nowocześniejszy i bardziej efektywny blok w elektrowni Pątnów II mógłby funkcjonować dłużej, jednak będzie wykorzystywany również do czasu możliwości zapewnienia efektywności ekonomicznej.

Cieszę się, że ZE PAK będzie pierwszym w Polsce dużym wytwórcą energii, który tak szybko zrezygnuje z węgla i cały swój prąd będzie produkował ze źródeł odnawialnych – powiedział Zygmunt Solorz – główny akcjonariusz ZE PAK

Przejście na OZE

Jak podaje ZE PAK, kierunki strategii zakładają, że proces transformacji koncernu potrwa przez najbliższe lata. W tym czasie będą uruchamiane kolejne projekty zielonego wytwarzania energii i stopniowo wygaszane moce brunatne. Oprócz tego, istotnym kierunkiem nowej strategii będzie produkcja i wykorzystanie wodoru.

Działania na rzecz OZE

Warto przypomnieć, że obecnie trwa budowa Centrum Szkoleniowego OZE, w którym będą prowadzone szkolenia przeznaczone w szczególności dla tych pracowników Grupy Kapitałowej ZE PAK, którzy są zagrożeni utratą pracy na skutek przechodzenia z wytwarzania energii opartej na węglu brunatnym na produkcję z OZE.
Oprócz tego, w najbliższym czasie powstanie największa w Polsce farma fotowoltaiczna o mocy 70 MW.

Nowa spółka

Kolejnym działaniem na rzecz rozwoju OZE będzie utworzenie w ramach Grupy nowej spółki: PAK Polska Czysta Energia S.A..

Wśród wymienionych przez koncern głównych kierunków rozwoju ZE PAK w ciągu najbliższych 10 lat zostały wymienione:

– wygaszanie produkcji węglowej – najszybciej i w najkrótszym czasie w Polsce, czyli 20 lat wcześniej niż zakładana neutralność klimatyczna Unii Europejskiej

– produkcja energii z wiatru – budowa farm wiatrowych na terenach rekultywowanych będących własnością Grupy ZE PAK

– produkcja energii ze słońca – budowa farm fotowoltaicznych na terenach rekultywowanych będących własnością Grupy ZE PAK

– produkcja energii z biomasy oraz wytwarzanie zielonego wodoru – m.in. przystosowanie kotłów węglowych do spalania biomasy w Elektrowni Konin. Istotnym obszarem działalności elektrowni Konin ma być produkcja zielonego wodoru w procesie elektrolizy

– produkcja energii z biogazu – budowa sieci lokalnych biogazowni rolniczych na terenach związanych z hodowlą bydła i trzody chlewnej, głównie we Wschodniej Wielkopolsce

– inne inicjatywy takie jak np. produkcja zeroemisyjnych autobusów – opracowanie koncepcji i wdrożenie projektu produkcji innowacyjnego miejskiego autobusu wodorowego czy produkcja zeroemisyjnych napędów wodorowych do łodzi motorowych – stworzenie projektu napędu wodorowego we współpracy z partnerem wyspecjalizowanym w budowie łodzi motorowych.

Źródło: ZE PAK

Źródło zdjęcia głównego: ZE PAK

Redakcja GLOBEnergia