Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin podpisał porozumienie z Agencją Rozwoju Regionalnego w celu nawiązania współpracy przy realizowaniu procesu sprawiedliwej transformacji Wschodniej Wielkopolski. Chodzi o umożliwienie pracownikom sektora energetyczno-węglowego, szczególnie tym którzy są zagrożeni utratą pracy, pozyskania nowych kwalifikacji zawodowych oraz rozszerzenie tych dotychczasowych.

Jak podaje ZE PAK, strony porozumienia zobowiązały się do wspólnego wypracowania formuły współpracy na rzecz stworzenia pracownikom Grupy Kapitałowej ZE PAK SA, możliwości dostępu do środków unijnych i krajowych współfinansujących szkolenia i kursy zawodowe, w tym do projektów szkoleniowo – doradczych.

W ramach projektu powstanie Centrum Szkoleniowe OZE w Koninie, które z własnych środków sfinansuje ZE PAK.

Szkolenia dla instalatorów

W Centrum Szkoleniowym OZE będą szkoleni potencjalni instalatorzy systemów fotowoltaicznych. Szkolenia będą finalizowane uzyskaniem certyfikatów wydawanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Uczestnicy szkoleń teoretycznych i praktycznych będą mogli ubiegać się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dostępnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz innych środków unijnych i krajowych wspierających zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zwłaszcza w obszarze OZE.

Dla kogo są przeznaczone szkolenia?

Szkolenia prowadzone w Centrum będą przeznaczone w szczególności dla tych pracowników Grupy Kapitałowej ZE PAK, którzy są zagrożeni utratą pracy na skutek przechodzenia z wytwarzania energii opartej na węglu brunatnym na produkcję z OZE.

Po realizacji szkolenia i otrzymaniu certyfikatu, pracownicy będą mogli znaleźć zatrudnienie w sektorze odnawialnych źródeł energii, w szeroko pojętej Grupie Kapitałowej.

Nowe kompetencje

Jedną z możliwości będzie montaż instalacji fotowoltaicznych sprzedawanych w sieci Cyfrowego Polsatu i Plusa pod marką ESOLEO. O uruchomieniu sprzedaży instalacji fotowoltaicznych w Grupie pisaliśmy TUTAJ.

Inną z możliwości jest udział w projekcie związanym z budową na terenach należących do Grupy ZE PAK farmy fotowoltaicznej o mocy 70 MW w Brudzewie, która ma zostać oddana do eksploatacji w połowie 2021 r. Inwestycja zostanie zlokalizowana na terenach wsi Janiszew i Koźmin w gminie Brudzew. Teren, na którym powstanie farma ma powierzchnię aż 100,7 ha i położony jest we wschodniej części gminy Brudzew w granicach powiatu tureckiego. Obszar inwestycji stanowi zrekultywowany teren po odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego prowadzonej przez PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. – odkrywka „Koźmin”.

Źródło: ZE PAK
Źródło zdjęcia głównego: ZE PAK

Redakcja GLOBEnergia