Rozpoczęły się prace nad wdrożeniem nowoczesnych technologii wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej wykorzystujących odnawialne źródła energii. Podjęte działania mają na celu odejście od spalania miału węglowego przez ZEC Inowrocław w przyszłości. Rozpoczął się pierwszy etap inwestycji, jakim jest budowa pilotażowej, badawczej instalacji typu „P2H” wykorzystującej hybrydową centralę cieplną.

źródło: inowroclaw.pl

Zielona rewolucja

Celem władz Inowrocławia jest zapewnienie mieszkańcom i osobom przyjezdnym lepszych i czystszych warunków środowiskowych. W końcu Inowrocław to teren uzdrowiskowy! Tradycje warzenia soli sięgają na tych terenach czasów średniowiecza. Warto dodać, że w 2016 roku Inowrocław okazał się najlepszy pod względem czystości powietrza spośród wszystkich 153 polskich miast ujętych w badaniu WHO.

Teraz powietrze w Inowrocławiu ma być jeszcze czystsze! Plany wdrożenia nowoczesnych technologii rozpoczęły się już w ubiegłym roku, a niedawno ruszył pierwszy etap inwestycji jakim jest budowa pilotażowej, badawczej instalacji typu „P2H”.

To całkowita rewolucja, bo wraz z ciepłem wpłynie do naszych mieszkań zielona energia! Powietrze w Inowrocławiu będzie czystsze, miasto będzie nowoczesne i przyjazne mieszkańcom, a także środowisku naturalnemu – mówił w październiku prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.

Program pilotażowy

Zakład Energetyki Cieplnej w Inowrocławiu przystąpił właśnie do pierwszego etapu inwestycji, jakim jest budowa pilotażowej, badawczej instalacji typu „P2H” – POWER TO HEAT. Budowana jest hybrydowa centrala cieplna oparta o pompy ciepła, magazyny ciepła i instalacje fotowoltaiczne. Z efektów pracy centrali cieplnej pierwsi skorzystają mieszkańcy osiedla Mątwy. Część instalacji powstaje na terenie ZEC, przy ul. Torowej, a część przy hali na ul. Rakowicza.

Skutkiem inwestycji będzie ciepła woda dla mieszkańców Mątew pozyskiwana bez spalania węgla lub gazu. Jej ilość wystarczy do całkowitego pokrycia zapotrzebowania przez większą część roku.

Obecnie Polska nie ma doświadczeń z tego typu instalacjami pracującymi w miejskich systemach ciepłowniczych. W związku z tym ZEC Inowrocław podjął decyzję o rozszerzeniu działalności o działalność B+R poświęconą badaniom i rozwojowi. Powołany zespół inżynierów prowadzić będzie kompleksowe badania poświęcając uwagę przede wszystkim procesowi optymalizacji pracy instalacji. Koszt pierwszego etapu stworzenia instalacji i wdrożenia to ok. 2,5 mln zł.

źródło: inowroclaw.pl

Celem projektu pilotażowego jest przeprowadzenie badań uzasadniających rozwój energetyki rozproszonej w przedsiębiorstwie ciepłowniczym z wykorzystaniem hybrydowych central cieplnych wykorzystujących energię z fotokonwersji promieniowania słonecznego do wytwarzania i magazynowania ciepła – mówi Piotr Pawlak, prezes ZEC.

Kolejne etapy inwestycji

Drugi etap inwestycyjny planowany jest na kolejne lata do 2024 roku. Obejmuje on pozostałą część miasta. W kolejnych lokalizacjach w Inowrocławiu zbudowane zostaną centrale cieplne w oparciu o odnawialne źródła energii. Celem jest sukcesywne odchodzenie od paliwa węglowego, tak aby finalnie wszyscy mieszkańcy przez większą część roku otrzymywali ciepło wyprodukowane ekologicznie.

Poza produkcją ciepła ZEC Inowrocław planuje przystąpić do produkcji energii elektrycznej. Produkowany prąd ma być dostarczany do ładowania akumulatorów autobusów elektrycznych w bazie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Oprócz tego, skorzystają z niego inne podmioty wchodzące w skład Kujawskiej Energetyki Rozproszonej.


Inowrocław chce polepszyć warunki życia mieszkańcom i turystom. Jako uzdrowiskowe miasto, docenione przez WHO miasto musi podejmować działania proekologiczne i stanowić wzór dla innych miast. Rezygnacja z miału węglowego używanego do produkcji ciepła i zamiana go na odnawialne źródła energii na pewno temu sprzyja. Mieszkańcy mają się z czego cieszyć!

źródło: inowroclaw.pl

Redakcja GLOBEnergia