Kraków dołącza do Amsterdamu, Edynburga, Malmö, Mediolanu, Leuven i Orleanu jako jedno z miast, które do 2030 roku będą dążyły do osiągnięcia zeroemisyjności. Współpraca z europejską instytucją działającą na rzecz ochrony klimatu – EIT Climate-KIC ma pomóc w osiągnięciu tego ambitnego celu. Projekt będzie realizowany także przy zaangażowaniu ze strony mieszkańców, organizacji pozarządowych, ekspertów i przedsiębiorców.

25 czerwca odbyło się spotkanie władz miasta: Andrzeja Kuliga – zastępcy prezydenta ds. polityki społecznej i komunalnej, Jerzego Muzyka – zastępcy prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju z Thomasem Osdobą z zespołu Urban Transitions i innymi przedstawicielami EIT Climate-KIC, podczas którego omówiono wstępne założenia przedsięwzięcia.

zeroemisyjny krakow

źródło: krakow.pl

Zdrowe i czyste miasto

Zdrowe i czyste miasto z zerową emisją CO2 w 2030 r. – taki cel stawiają sobie władze siedmiu europejskich miast.

Jesteśmy dumni z tego, że Kraków jest jednym z pierwszych miast, które przystąpiły do tego ogólnoeuropejskiego programu, wspierającego dążenia miast do osiągnięcia neutralności klimatycznej – mówił wiceprezydent Andrzej Kulig.

Uwarunkowania historyczne, duża zależność kraju od węgla, a także założenia polityki krajowej sprawiają, że osiągnięcie neutralności klimatycznej w Krakowie jest zadaniem trudnym do zrealizowania. Mimo to, warto je podjąć. Kraków jest miastem innowacji i liderem w wielu dziedzinach. Zeroemisyjny Kraków to szansa na wypracowanie rozwiązań do powielania w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie występują podobne uwarunkowania i problemy.

Długotrwała współpraca

cilmate-KIC

źródło: krakow.pl

 

Projekt przygotowany przez Pracownię Miejską, Miasto Kraków i EIT Climate-KIC zakłada 10-letnie partnerstwo. Podjęcie tej długofalowej współpracy zakłada wypracowanie strategii, innowacje i pilotaże. Równocześnie tworzy pole do realizacji nowych projektów, programów i polityk, zawierających niezbędne i możliwe ze względu na postęp technologiczny rozwiązania.

To bardzo ambitny i agresywny cel, który będzie wymagał szerokiego zakresu działań, w tym zmniejszenia zużycia energii, zmniejszenia produkowanych odpadów a także zmian w systemie transportowym. Wszystko to trzeba osiągnąć jednocześnie – mówił Thomas Osdoba z Climate-Kic

Jak zaznaczył wiceprezydent Jerzy Muzyk, współpraca Climate-KIC nawiązała się już jakiś czas temu. Od kilku lat pod ich zwierzchnictwem jest organizowane wydarzenie – Climathon, które polega na 24 – godzinnym spotkaniu aktywistów miejskich. Uczestnicy omawiają na nim pomysły, w celu opracowanie recepty na działania związane z adaptacją do skutków zmian klimatycznych.

Droga do zeroemisyjności

Na razie współpraca obejmuje tylko 7 europejskich miast. Misją EIT Climate-KIC w przyszłości jest współpraca z co najmniej 100 miastami. Celem jest dążenie tych miast w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej, czyli zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w 2030 r. Dzięki współdziałaniu wielu miast będzie możliwe wprowadzenie dużej zmiany systemowej, która będzie kluczowa dla sprostania wyzwaniom klimatycznym.

Waga problemu

Jak nadmienił Andrzej Łazęcki, zastępca dyrektora wydziału gospodarki komunalnej UMK – władze Krakowa mają świadomość wyzwania jakie stawia przed nami globalne ocieplenie. Należy podjąć się wyzwań związanych z koniecznością ponoszenia jego skutków i idących w parze zmianom klimatu.

„Liczymy, że za kilkanaście lat Kraków stanie się czystym i neutralnym klimatycznie miastem odpowiadającym na wyzwania dużych aglomeracji miejskich w zakresie zmian klimatu i środowiska w jakim żyjemy. Jesteśmy przekonani, że będzie to atut Krakowa, który pozwoli nam utrzymać oraz przyciągnąć jeszcze więcej innowacyjnych rozwiązań, nowych mieszkańców i przedsiębiorców” – stwierdził wiceprezydent Jerzy Muzyk.

Korzyści bezpośrednie i pośrednie

Ważnym elementem wdrażania projektu zeroemisyjnego Krakowa są także gospodarcze korzyści bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie, bo miasto zainwestuje w infrastrukturę. Nie mniej ważne są korzyści pośrednie wpływające m.in. na zdrowie mieszkańców i jakość powietrza w mieście.

Udział Krakowa w przedsięwzięciu posłuży jako dobry przykład dla innych miast. Najbardziej wprowadzane zmiany powinni odczuć mieszkańcy. Warto przypomnieć, że już od września bieżącego roku, zostanie wprowadzony w życie całkowity zakaz ogrzewania domów przy pomocy węgla i drewna. Oby dążenia do zeroemisyjności i podjęte przedsięwzięcia pozwoliły na usunięcie Krakowa z czołówki najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce i w Unii Europejskiej.

Źródło: http://krakow.pl/

Redakcja GLOBEnergia