Nowe rozwiązania nie mogą kolidować z realizacją ustawowych zadań

Polska Policja z dużym zainteresowaniem przygląda się rozwojowi elektromobilności w Polsce i jest zdecydowana do podjęcia kroków zmierzających do zwiększenia ilości pojazdów „czystych” – w rozumieniu Dyrektywy UE, wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe – informuje redakcję GLOBEnergia.pl podkomisarz Michał Gaweł z Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji. Podkreśla, że istotne z punktu widzenia formacji w przedmiotowym zakresie są możliwości zastosowania innowacyjnych technologii w taki sposób, aby nie kolidowały z realizacją ustawowych zadań.

KGP wskazuje, że decyzja o wprowadzeniu pojazdów z nowymi technologiami wynika z kierunków zmian na rynku motoryzacyjnym, polegających na stopniowym zastępowaniu silnika spalinowego elektrycznym. W latach 2019-2020 w ramach pilotażowego zadania dla pojazdów o napędzie elektrycznym Policja zakupiła łącznie 34 pojazdy tj. 10 szt. samochodów EV marki Hundai Kona, 11 szt. samochodów EV marki Kia Niro,12 szt. samochodów EV marki Nissan Leaf oraz 1 pojazd EV Melex.

fot. Świętokrzyska Policja

Policja zainteresowana hybrydami plug-in

Okazuje się, że szczególnym kierunkiem rozwoju czystych technologii, którym zainteresowana jest Policja, są pojazdy hybrydowe typu plug-in. Podyktowane jest to znacznie mniejszym ograniczeniem, jakim jest zasięg pojazdu w korelacji do oferowanych na rynku motoryzacyjnym pojazdów z napędem elektrycznym oraz ich wszechstronność z racji możliwości wyboru rodzaju napędu odpowiednio do realizowanych zadań.

W ramach wcześniej wspomnianego projektu zakupiono 20 szt. samochodów PHEV marki Skoda Superb, a kolejne postępowanie na zakup samochodów o napędzie typu PHEV w ilości 30 szt. jest w trakcie realizacji.

Podkom. Gaweł informuje, że pojazdy EV i PHEV zakupione w ramach pilotażowych projektów realizują zadania na terenie całej Polsk

– Doposażenie Policji w pojazdy oznakowane, czyli doskonale widoczne w codziennej służbie patrolowej, które mogą poruszać się także wszędzie tam, gdzie nie zachodzi konieczność użytkowania silnika spalinowego np. w ścisłych centrach miast lub terenach rekreacyjnych, daje przykład świadomej troski o środowisko, poprawę zdrowia publicznego i zmniejszenie hałasu związanego z transportem w miastach, wpisując się w dewizę naszej instytucji „Pomagamy i Chronimy” – wskazuje przedstawiciel KGP.

Policja obserwuje rozwój gospodarki wodorowej

Policja dostrzega także rosnące znaczenie wodoru dla polskiej gospodarki, w tym transportu, jako istotny instrument magazynowania energii wytworzonej z OZE, jak również jako paliwo alternatywne.

– Pojazdy FCEV o napędzie wodorowym wydają się być ciekawą alternatywą transportu zeroemisyjnego, mogącą w przyszłości zastąpić samochody o tradycyjnym napędzie spalinowym w służbie Policji – informuje Gaweł.

Termomodernizacja i panele PV

Kolejnym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju są przeprowadzane 32 zadania, finansowane z Programu Modernizacji Policji. W ramach odtwarzania posterunków Policji w nowo budowanych lub modernizowanych obiektach zastosowano pompy ciepła oraz panele fotowoltaiczne w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej. Podkom. Gaweł podkreśla, że jeśli te inwestycje okażą się rentowne, planuje się instalacje rozwiązań technologicznych sprzyjających środowisku w kolejnych lokalizacjach. Zaznacza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie nowo wybudowane obiekty Policji muszą spełniać normy energooszczędności budynków.

 

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom