Wrocław ustalił priorytet swoich działań w walce ze zmianami klimatycznymi. Do 2050 roku ma stać się miastem zeroemisyjnym. Takie postanowienie zostało przyjęte podczas 14. sesji Rady Miejskiej. Przeprowadzone konsultacje, spotkania z mieszkańcami i debaty publiczne wykazały, że zaangażowanie się Wrocławia w proces redukcji emisji dwutlenku węgla jest konieczne i nieuniknione.

Miasto widzi potrzebę, w dostosowaniu się do widocznych już zmian klimatu. Jak powiedział Adam Zawada, wiceprezydent Wrocławia, w regionie odnotowywane są coraz wyższe średnie temperatury, a przez ponad trzydzieści dni w roku we Wrocławiu temperatura przekracza trzydzieści stopni Celsjusza.

Mieszkańcy Wrocławia nie są zadowoleni z takiej sytuacji. Oczekują, że władze miasta podejmą działania w kierunku zeroemisyjności, zapewnią lepszy dostęp do miejsc zacienionych, zieleni i wody. Są także zainteresowani szerszym dostępem do informacji o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu oraz wskazówek dotyczących sposobu życia i postępowania w nowych warunkach klimatycznych.

Zwrot ku mieszkańcom

W pierwszej kolejności, władze miasta chcą ułatwić mieszkańcom zmaganie się ze skutkami zmian klimatu. Zamierzają podjąć działania, dzięki którym powstanie więcej terenów zielonych i miejsc odpoczynku dla mieszkańców, woda deszczowa zostanie ponownie wykorzystana, zostaną wdrożone rozwiązania oparte o czystą energię, rozwiną się ścieżki rowerowe, zielone przystanki czy nawet linie tramwajowe.

Działania podejmowane w dalszej kolejności, będą zmierzały do zeroemisyjności miasta.

Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju UMW podkreśliła, że postępowanie by Wrocław stał się miastem zeroemisyjnym do 2050 roku są w tym temomencie priorytetem, a alarm klimatyczny jest tego dowodem.

Największa miejska rozproszona elektrownia PV znajduje się we Wrocławiu!

Pozytywne działania mocno stawiające na OZE, były już podejmowane przez Wrocław w przeszłości! To tu znajduje się największa miejska rozproszona elektrownia fotowoltaiczna, uruchomiona w ubiegłym roku na spółdzielni mieszkaniowej. Składa się na nią aż 2771 paneli fotowoltaicznych zamontowanych na 35 dachach bloków. Łączna moc instalacji to 739 kWp i zajmuje ona około 0,5 ha. Wartość inwestycji wyniosła 4,2 mln zł i została w całości sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu „Prosument” z uzyskanej dotacji 1,7mln zł i pożyczki w kwocie 2,5 mln zł rozłożonej na 8-9 lat.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji OZE!

5 września tego roku, miejscy radni na sesji Rady Miejskiej jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego lub pompy ciepła. Budynek (lub jego część) jest zwolniony z podatku od nieruchomości dopóki są z nim połączone sprawne i działające niskoemisyjne źródła energii.

Pierwszym miastem w Polsce, które chce osiągnąć zeroemisyjność jest Kraków i planuje to zrobić do 2030 roku. Inne miasta także podejmują takie pomysły, między innymi Piła. Teraz przyszedł czas na Wrocław.

Źródła:wroclaw.pl, finanse.wp.pl

Redakcja GLOBEnergia