Zerowy VAT dla prosumentów. Niestety nie w Polsce 

By wzmocnić niemiecką gospodarkę po pandemii, od początku 2023 roku prosumentom przysługuje korzyść w postaci zerowego podatku VAT na zakup instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii. Istniały jednak obawy, że ta preferencja podatkowa będzie stanowiła tylko tymczasową zachętę. Na szczęście, niemieckie ministerstwo finansów potwierdziło, że zerowy VAT będzie obowiązywał bezterminowo.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Preferencje podatkowe dla prosumentów

W Niemczech stawka 19% VAT została obniżona do 0%, co pozwoliło właścicielom domów zaoszczędzić dodatkowe 1000 euro i skrócić okres zwrotu o prawie rok.

Ponadto niemieckim prosumentom przysługuje także zwolnienie z podatku dochodowego od sprzedaży wyprodukowanej energii. Dotyczy to instalacji o mocy do 30 kW na domach jednorodzinnych oraz budynkach użytkowych. Dodatkowo prosumentom, którzy zainstalują systemy o mocy do 15 kW, przypadnie zwolnienie z podatku dochodowego zarówno dla firm, jak i gospodarstw domowych.

Wraz z preferencjami podatkowymi, niemieckie władze wprowadziły także inne zachęty do inwestowania w instalacje fotowoltaiczne. Podniesiono taryfy za energię z domowych systemów PV, a także zniesiono ograniczenia dotyczące maksymalnego udziału energii wysyłanej do sieci. Ograniczenie do 70% wytworzonej energii obowiązywało jedynie dla systemów zarejestrowanych przed wrześniem 2022 roku. Nie dotyczy to elektrowni PV uruchomionych po tej dacie.

Przyspieszenie rozwoju fotowoltaiki w Niemczech

Działania podejmowane przez niemieckie władze przyczyniły się do znacznego przyspieszenia rozwoju sektora fotowoltaicznego w kraju. Niemcy mają ambitny cel — zainstalowanie 215 GW mocy fotowoltaicznej do roku 2030. Oznacza to, że udział energii elektrycznej wytwarzanej przez panele słoneczne wzrośnie trzykrotnie w porównaniu do obecnego poziomu, osiągając około 30%.

Obecnie, tempo inwestycji w nowe elektrownie fotowoltaiczne w Niemczech jest najwyższe w historii. Co miesiąc oddawanych jest instalacji o mocy ponad 1 GW, a łączna moc elektrowni fotowoltaicznych przekroczyła już 75 GW

Zaledwie 1 GW wystarczy do zasilenia około 750 000 domów. Mamy do czynienia z rewolucją słoneczną na dachach, a rząd chce zrobić wszystko, by pomóc ludziom w przejściu na efektywną i tańszą energię słoneczną.

Niemiecka ministra środowiska Steffi Lemke. 

Szczególnie dynamicznie rozwija się segment instalacji domowych. W pierwszej połowie 2023 roku zainstalowano więcej systemów fotowoltaicznych i magazynów energii niż w całym ubiegłym roku.

Źródło: eclear.com, bundesfinanzministerium.de