E-mobilność jest kluczowym rozwiązaniem dla głębokiej dekarbonizacji sektora transportu. Jest to sektor, który obejmuje wiele obszarów, w tym motoryzację, IT, produkcję energii i cały łańcuch współpracujących firm. Firmy działające w branży elektromobilności i powiązanych z nimi branż są niewątpliwie odpowiedzią na dynamicznie zmieniający się świat. Dlatego Europejskie Centrum Elektromobilności będzie jednym z najważniejszych ośrodków tworzenia technologii w kraju, tworząc warunki do rozwoju nowych przedsiębiorstw o wysokim globalnym potencjale gospodarczym.

Organizatorzy i Partnerzy zapraszają do oglądania wydarzenia na www.ece.global, kanale YouTube PIRE lub stronie Facebook PIRE. Więcej o wydarzeniu Europejski Kongres Elektromobilności – Elektromobilność. NEXT LEVEL, na www.ece.global

Transmisja live:

Redakcja GLOBEnergia objęła wydarzenie patronatem medialnym.

Redakcja GLOBEnergia