Grupa Tauron przechodzi zieloną transformację i zamierza inwestować w OZE. W planach są nowe farmy wiatrowe na lądzie i morzu oraz farmy fotowoltaiczne. Według informacji opublikowanej na oficjalnym Twitterze Grupy, w 2025 roku moc wytwarzana przez Taurona z odnawialnych źródeł energii ma wynieść 1200 MW. Dla porównania, oddany właśnie do użytku blok elektrowni węglowej Jaworzno ma moc 910 MW.

Zielone plany

Zielona transformacja Taurona ma polegać na zwiększeniu udziału OZE w wytwarzanej energii. W 2025 roku moc wytwarzana przez Taurona z odnawialnych źródeł energii ma wynieść 1200 MW i tym samym 30% wytwarzanej energii przez grupę. W 2018 roku udział OZE w strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej wyniósł 11,19%. Wychodzi na to, że w ciągu 7 lat, Tauron chce zwiększyć udział OZE prawie o 19 punktów procentowych.

Po zwiększeniu udziału OZE w strukturze wytwarzania, grupa szacuje, że do 2025 r. emisja dwutlenku węgla zostanie ograniczona o 20 procent.

Plany zmierzają jeszcze dalej. Już w 2030 r. Tauron planuje osiągnąć aż 66 procent energii wytwarzanej z OZE. Miejmy nadzieję, że taka zielona transformacja jest możliwa!

Przyłączenia w pierwszym półroczu 2019 roku

Tauron Dystrybucja w pierwszym półroczu 2019 roku przyłączył do sieci energetycznej 8,7 tysiąca odnawialnych źródeł energii o mocy ponad 108 MW. Większość z nich stanowią instalacje fotowoltaiczne.

45 instalacji, to inwestycje większe niż mikroinstalace. Oprócz tego, Tauron przyłączył do sieci 3 inne instalacje OZE. To elektrownia wodna, elektrownia wiatrowa i elektrownia wykorzystująca biogaz rolniczy.

W pierwszym półroczu 2019 roku, Tauron przyłączył do sieci ponad 108 MW mocy z OZE. To prawie trzy razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jeśli chodzi o fotowoltaikę, to Tauron przyłączył już w sumie ponad 25 tysięcy mikroinstalacji o łącznej mocy 215 MW.

Redakcja GLOBEnergia