Towarowa Giełda Energii informuje, że wzrasta zarówno wolumen obrotu zielonymi certyfikatami, jak i ich średnia ważona cena na sesjach Rynku Praw Majątkowych.

Według oficjalnych informacji, cena średnia ważona na sesjach Rynku Praw Majątkowych w październiku wyniosła dla zielonych certyfikatów 140,97 zł/MWh. Oznacza to wzrost o 11,67 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca, września 2018r. We wrześniu cena ta wyniosła 129,30 zł/MWh. W sierpniu b.r. kosztowały 125,45 zł/MWh, a w lipcu 90,15 zł/MWh.

Regularny wzrost notowań zielonych certyfikatów trwa od czerwca!

Jeszcze w czerwcu odnotowywano spadek w notowaniach zielonych certyfikatów. Właśnie w czerwcu br. ich cena średnioważona była na poziomie 72,62 zł/MWh. Było to o 5,05 zł/MWh mniej niż w maju 2018 r.
Na początku roku ich cena była na poziomie 49,05 zł/MWh. Już wtedy odnotowano nieznaczny wzrost o 4,11 zł/MWh względem grudnia 2017 r.

Miesiąc Cena średnia ważona zielonych certyfikatów
Maj 2018r. 77,67 zł/MWh
Czerwiec 2018r. 72,62 zł/MWh
Lipiec 2018r. 90,15 zł/MWh
Sierpień 2018r. 125,45 zł/MWh
Wrzesień 2018r. 129,30 zł/MWh
Październik 2018r. 140,97 zł/MWh

Opracowanie własne, na podstawie danych TGE.

Do rekordowych wartości jeszcze daleko…

Przypomnijmy, że w maju 2013 roku ich wartości sięgały nawet ponad 180 PLN/MWh. Jesienią tego samego roku ich mocno została mocno wywindowana. Na początku, w październiku 2013 roku – ich wartość przekroczyła 200 PLN/MWh (207 PLN/MWh), by w listopadzie podrosnąć jeszcze wyżej, do poziomu 211 PLN/MWh.

Prawdziwie rekordowym okresem dla zielonych certyfikatów, a w zasadzie dla ich właścicieli był początek roku 2014. 11 lutego 2014 roku osiągnęły wartość 250 PLN/MWh. Tak dobrze jak wtedy, nie było już nigdy później.

Po raz pierwszy w historii, cena zielonego certyfikatu spadła poniżej 100 PLN/MWh w maju 2016. 30 czerwca 2016r. ich wartość była już na poziomie 69 PLN/MWh. Już niecały miesiąc później, czyli pod koniec lipca ich wartość wahała się w okolicach 60 PLN/MWh.

W kwietniu 2017 roku ich cena po raz pierwszy spadła poniżej 30 zł/MWh i spadała dalej, by w czerwcu osiągnąć poziom 24,38 zł/MWh.

Co to są zielone certyfikaty?

Zielone certyfikaty są prawami majątkowymi powstającymi w wyniku konwersji wydawanych przez Prezesa URE świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł, czyli źródeł wykorzystujących w procesie przetwarzania energię:
• wiatru,
• promieniowania słonecznego,
• geotermalną,
• fal, prądów i pływów morskich oraz spadku rzek,
• pozyskiwaną z biomasy

Zielone certyfikaty są zbywalne i mogą stanowić przedmiot obrotu na odrębnym rynku. W Polsce odbywa się on na Towarowej Giełdzie Energii na specjalnie do tego zorganizowanym Rynku Praw Majątkowych. Rynek Praw Majątkowych (RPM) do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE, funkcjonuje od 28 grudnia 2005 roku. Jest podstawą stworzonego w Polsce systemu wsparcia producentów z odnawialnych źródeł energii. Ze względu na zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii i wprowadzone aukcje OZE, system zielonych certyfikatów jest wygaszany.

 

Redakcja GLOBEnergia