Zielone certyfikaty wspierają rozwój sektora odnawialnych źródeł energii. Analizy pokazują, że na każdą jednostkę wygenerowanej energii elektrycznej przypada równoważna liczba zielonych certyfikatów, które mogą być sprzedawane na rynku międzynarodowym. Zakup zielonych certyfikatów równoważy produkcję z konwencjonalnych źródeł energii.

Dla produkcji energii w oparciu o OZE przewidziane są różnorodne korzyści podatkowe, co powoduje rozwój rynku certyfikatów. Zielone certyfikaty pomagają w zastąpieniu generowania energii w oparciu o paliwa kopalne produkcją z OZE. Z drugiej strony, niektóre organizacje środowiskowe twierdzą, że nie istnieją żadne korzyści ekologiczne z obecnego systemu certyfikacji, co z kolei może zahamować rozwój rynku w nadchodzących latach.

Niestety w Polsce ceny zielonych certyfikatów nieustannie maleją. Podczas ostatniej sesji w czwartek (20/10/2016) cena za MWh spadła do 38,23 zł, podczas gdy jeszcze w sierpniu, na początku miesiąca, kiedy również informowaliśmy o rekordowo niskich cenach, wynosiła ona 56,13 zł/MWh.

Rozwijające się rynki w Afryce i w Azji wykazują duże zapotrzebowanie na elektryczność w związku z rosnącą populacją oraz wzmożoną industrializacją. Certyfikaty mogą być wykorzystane w celu zminimalizowania luki związanej z zapotrzebowaniem i zaopatrzeniem w energię. W Azji krajem wiodącym na rynku inwestycji w OZE są Chiny. W Europie przodują Wielka Brytania i Dania, zaś w Ameryce Północnej liderem są Stany Zjednoczone. Irlandia i Szkocja mogą się okazać dochodowymi rynkami dla zielonych certyfikatów ze względu na zwiększone zainteresowanie produkcją elektryczności z czystych źródeł energii.

Raport kategoryzuje zielone certyfikaty w oparciu o rodzaj energii odnawialnej, jak: energia biomasy, energia słoneczna, energia geotermalna, itp. Ponadto przedstawia najważniejszych graczy na rynku, takich jak: Carbon Solutions Group, Bonneville Environmental Foundation, , Sky Energy, Inc., GP Renewables & Trading LLC, 3Degrees, NuPath Energy, Renewable Choice Energy oraz Mass Energy Consumers Alliance.

Źródło: PV magazine, GLOBEnergia