Aktualności Aktualności

Zielone certyfikaty dalej tanieją!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

zielone certyfikaty

W latach 2010 – 2013 informacje na temat sytuacji na rynku certyfikatów były publikowane przez URE tylko raz do roku, więc nie było możliwości bieżącej analizy sytuacji rynkowej. Teraz, Towarowa Giełda Energii publikuje informacje o wolumenie i średniej cenie tych instrumentów co miesiąc.

Według oficjalnych danych podanych przez Towarową Giełdę Energii, wolumen obrotu zielonymi certyfikatami w czerwcu br., (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych oraz instrumenty na RTT) ukształtował się na poziomie 2 289 306 MWh. Ten poziom jest o 0,5 proc. niższy niż w czerwcu roku 2016.

Nas interesuje jednak najbardziej cena zielonych certyfikatów. Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 24,38 zł/MWh, czyli o 8,69 zł/MWh mniej niż w maju br.

Zielone certyfikaty - a było tak dobrze

Prawdziwie rekordowym okresem dla zielonych certyfikatów, a w zasadzie dla ich właścicieli był początek roku 2014. 11 lutego 2014 roku osiągnęły wartość 250 PLN/MWh. Tak dobrze jak wtedy, nie było już nigdy później.

Po raz pierwszy w historii, cena zielonego certyfikatu spadła poniżej 100 PLN/MWh w maju 2016. Od połowy czerwca bardzo szybko tanieją.

30 czerwca 2016r. ich wartość była już na poziomie 69 PLN/MWh. Już niecały miesiąc później, czyli pod koniec lipca ich wartość wahała się w okolicach 60 PLN/MWh.

W sierpniu spadła o 12,91 zł/MWh w porównaniu do cen z poprzedniego miesiąca, osiągając wartość 48,08 zł/MWh.

Na początku 2017 roku, w styczniu średnioważona cena zielonych certyfikatów wyniosła 37,98 zł/MWh, czyli o 0,79 zł/MWh mniej niż w grudniu 2016 r, a w lutym wynosiła 36,38 zł/MWh. W kwietniu tego roku ich cena po raz pierwszy spadła poniżej 30 zł/MWh.

Dla kogo zielone certyfikaty?

System zielonych certyfikatów działać będzie jeszcze 15 lat dla instalacji przyłączonych do 1 lipca 2016 r., a więc najdłużej do 1 lipca 2031 r. Właściciele instalacji przyłączonych 1 lipca 2016 r. i później nie mogą wnioskować o wydanie świadectw pochodzenia, a co za tym idzie, nie dotyczy ich pomoc publiczna w postaci zielonych certyfikatów. Będą mogli brać udział w aukcjach dla poszczególnych tzw. koszyków technologicznych.

Źródło: TGE, GLOBEnergia

https://globenergia.pl/ceny-zielonych-certyfikatow-nieustannie-maleja/