TGE poinformowała o wysokości średniej ceny zielonych certyfikatów osiągniętej w 2018 roku. Po obiecującym kilkukrotnym wzroście notowań w ubiegłym roku, w grudniu cena zielonych certyfikatów nieznacznie spadła.

Niewielki spadek cen w grudniu

Zielone Certyfikaty pod koniec 2018 roku miały kusząco wysoką cenę! Średnia ważona cena na sesjach Rynku Praw Majątkowych w listopadzie 2018 roku wyniosła 156,28 zł/MWh, co oznacza wzrost o 15,31 zł/MWh względem października.

Z kolei w październiku wyniosła ona dla zielonych certyfikatów 140,97 zł/MWh. We wrześniu cena ta wyniosła 129,30 zł/MWh. W sierpniu ubiegłego roku kosztowały 125,45 zł/MWh, a w lipcu 90,15 zł/MWh. Ostatni raz spadek cen zielonych certyfikatów zanotowano w czerwcu, kiedy to ich cena średnioważona była na poziomie 72,62 zł/MWh. Było to o 5,05 zł/MWh mniej niż w maju 2018 r.

W grudniu cena ta spadła względem listopada o 3,21 zł/MWh, do poziomu 153,07 zł/MWh.

Przypomnijmy, że w maju 2013 roku wartości zielonych certyfikatów rekordowo sięgały nawet ponad 180 PLN/MWh. Jesienią tego samego roku ich mocno została mocno wywindowana. Na początku, w październiku 2013 roku – ich wartość przekroczyła 200 PLN/MWh (207 PLN/MWh), by w listopadzie podrosnąć jeszcze wyżej, do poziomu 211 PLN/MWh.

Średnia cena w 2018 wyniosła ponad 100 zł!

Cena średnioważona na sesjach Rynku Praw Majątkowych wyniosła w 2018 roku dla zielonych certyfikatów (instrumentu PMOZE_A) 103,82 zł/MWh! Jest to kwota o 64,99 zł/MWh więcej w porównaniu do roku 2017.

Wolumen obrotu samymi zielonymi certyfikatami ukształtował się w roku 2018 na poziomie 30 051 917 MWh. Stanowi to spadek o 4 024 MWh (0,01 proc.) w stosunku do roku 2017.

Co to są zielone certyfikaty?

Zielone certyfikaty są prawami majątkowymi powstającymi w wyniku konwersji wydawanych przez Prezesa URE świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł, czyli źródeł wykorzystujących w procesie przetwarzania energię:
• wiatru,
• promieniowania słonecznego,
• geotermalną,
• fal, prądów i pływów morskich oraz spadku rzek,
• pozyskiwaną z biomasy

Zielone certyfikaty są zbywalne i mogą stanowić przedmiot obrotu na odrębnym rynku. W Polsce odbywa się on na Towarowej Giełdzie Energii na specjalnie do tego zorganizowanym Rynku Praw Majątkowych. Rynek Praw Majątkowych (RPM) do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE, funkcjonuje od 28 grudnia 2005 roku. Jest podstawą stworzonego w Polsce systemu wsparcia producentów z odnawialnych źródeł energii. Ze względu na zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii i wprowadzone aukcje OZE, system zielonych certyfikatów jest wygaszany.

Źródło: TGE

Redakcja GLOBEnergia