Zapraszamy serdecznie do udziału w seminariach pt. „Instalacje zielonych dachów i żyjących ścian jako innowacyjne działania uwzględniane w lokalnych planach gospodarki niskoemisyjnej” organizowanych przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” w ramach projektu „Ogród nad głową 2” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
 
 
Seminaria odbędą się:
12 lutego 2015 r. Białymstoku o godz. 9.00 
w Centrum Astoria przy ul. Sienkiewicza 4; 
 
13 lutego 2015 r. w Lublinie o godz. 9.00 
w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4; 
 
23 lutego 2015 r. w Częstochowie o godz. 9.30 
w Sali Sesyjnej w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 
 
26 lutego 2015 r. w Słupsku o godz. 9.00 
w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej 
przy ul. Niedziałkowskiego 6. 
 
Każde z seminariów adresowanych do przedstawicieli samorządów lokalnych dotyczyć będzie ekologicznych i techniczno-wykonawczych aspektów związanych z realizacją ogrodów na dachach i zielonych ścian w Polsce oraz możliwości włączenia tego typu inwestycji do planowania energetycznego na szczeblu lokalnym. Ich celem jest przekazanie miastom i gminom doświadczeń w tej dziedzinie oraz zwiększenie ich kompetencji w zakresie opracowywania planów gospodarki niskoemisyjnej z uwzględnieniem tej skutecznej metody kompensacji przestrzeni zielonej zajętej przez budynki.
 
Udział w seminariach jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona.
 
Zapraszamy zatem do wcześniejszego rejestrowania się na wybrane seminarium poprzez przesyłanie wypełnionych kart zgłoszenia na adres biuro@pnec.org.pl w terminach podanych na odpowiednich kartach zgłoszenia (odpowiednio: 9 lutego i 18 lutego br.). Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia przedstawicieli samorządów lokalnych.

 
Źródło: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC)