Zielone światło na zerowy VAT na pompy ciepła i izolacje budynków – KE uderza w reżim Putina!

Agresja Rosji na Ukrainę obnażyła zależność europejskich gospodarek od rosyjskich paliw kopalnych. Paliwa dostarczane do Europy są dla Putina bronią gospodarczą i polityczną. Bronią, którą europejscy podatnicy sponsorują z własnych kieszeni przekazując reżimowi prawie 100 mld euro rocznie. 18 maja 2022 roku Komisja Europejska przedstawiła plan REPowerEU. Celem tego planu jest ograniczenie zależności UE od rosyjskich paliw kopalnych oraz przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu. Co konkretnie wynika z planu komisji?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Trzy filary planu REPowerEU

Komisja Europejska (KE) jako główne założenia planu przyjmuje oszczędzanie energii, dywersyfikacja dostaw energii oraz przyspieszone wdrażanie energii odnawialnej. Według KE, plan ma pozwolić na osiągnięcie bezpieczeństwa energetycznego i wzmocnienie ochrony klimatu, przy jednoczesnym wzmocnieniu wzrostu gospodarczego.

Najbardziej ekologiczna jest ta energia, którą nie musieliśmy wytworzyć. Zgodnie z tą tezą Komisja Europejska postanowiła oprzeć plan REPowerEU właśnie na oszczędzaniu energii. Zdaniem KE najszybszym i najtańszym sposobem na rozwiązanie obecnego kryzysu energetycznego i obniżenie rachunków. Komisja proponuje m.in. wzmocnienie długoterminowych środków w zakresie efektywności energetycznej, w tym zwiększenie z 9% do 13% celu w zakresie efektywności energetycznej w ramach pakietu legislacyjnego “Fit for 55”.

Zerowy VAT

Komisja opublikowała również “EU Save Energy Communication”, w którym szczegółowo opisano krótkoterminowe zmiany zachowań, które mogą obniżyć popyt na gaz i ropę o 5 proc. KE zachęca państwa członkowskie do stosowania środków fiskalnych, takich jak wprowadzenie obniżonych stawek VAT na energooszczędne systemy grzewcze (np. pompy ciepła) oraz izolacje budynków.

Intensyfikacja rozwoju OZE

Komisja Europejska jako główny kurs w kierunku uniezależnienia od rosyjskich surowców energetycznych obrała rozwój odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z założeniami planu REPowerEU, masowe zwiększenie i przyspieszenie wykorzystania energii odnawialnej w energetyce, przemyśle, budynkach i transporcie przyspieszy niezależność UE. Dodatkowym aspektem przemawiającym za tym kierunkiem ma być również obniżenie cen energii. KE proponuje przede wszystkim zwiększenie głównego celu OZE na 2030 roku w ramach pakietu “Fit for 55” z 40 proc. do 45 proc. Osiągnięcie tego celu ma być możliwe poprzez realizację następujących założeń:

  • podwojenie mocy fotowoltaicznej do 2025 roku i zainstalowanie 600 GW do 2030 roku,
  • stopniowe wprowadzenie prawnego obowiązku instalowania paneli słonecznych na nowych budynkach publicznych i komercyjnych oraz nowych budynkach mieszkalnych,
  • podwojenie tempa rozmieszczenia pomp ciepła,
  • uznania energii odnawialnej za nadrzędny interes publiczny,
  • ustalenie celu 10 mln ton krajowej produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych i 10 mln ton importu do 2030 roku, aby zastąpić gaz ziemny, węgiel i ropę w trudnych do dekarbonizacji gałęziach przemysłu i sektorach transportu.

Koszty planu KE

Według Komisji Europejskiej, realizacja celów REPowerEU wymaga dodatkowych inwestycji w wysokości 210 miliardów euro do 2027 roku. Kwota ta powinna być jednak traktowana jako zaliczka na rzecz niezależności i bezpieczeństwa energetycznego wspólnoty. Jak wylicza KE, ograniczenie importu rosyjskich paliw kopalnych może przyczynić się do zaoszczędzenia 100 miliardów euro rocznie. 

Komisja Europejska chce, by UE zmobilizowała ok. 300 mld euro, w tym około 72 mld euro w dotacjach i 225 mld euro w pożyczkach, na zmniejszenie swojej zależności energetycznej od Rosji. 

Źródło: ec.europa.eu.

Zobacz również