„Zielony Blok” oficjalnie ruszył

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

zielony blok

Kocioł cieplny uruchomiony w Połańcu pod koniec 2012r. to kocioł fluidalny opalany wyłącznie biomasą – ze zrębków drzewnych i odpadów rolniczych. Na uroczystości oficjalnego otwarcia "Zielonego Bloku" pojawili się: Gérard Mestrallet – Prezes, Dyrektor Generalny GDF SUEZ, Jean-François Cirelli – Wiceprezes GDF SUEZ oraz Grzegorz Górski – Prezes GDF SUEZ Energia Polska S.A.

Kocioł cieplny zainstalowany w Połańcu, położonym w południowo-wschodniej części kraju, ma moc wytwórczą 205 MW. Funkcjonuje na bazie paliwa biomasowego, z czego 80% stanowią zrębki drzewne, a 20% odpady rolnicze. "Zielony Blok" składa się z kotła fluidalnego ze złożem cyrkulacyjnym, zraszacza elektrostatycznego i instalacji odsiarczającej. Blok pozwala na dostarczenie energii do 600 tys. gospodarstw domowych i redukcję emisji CO2 o 1,2 mln ton rocznie (w porównaniu do produkcji konwencjonalnej).
GDF SUEZ zajmuje pozycję lidera w dziedzinie hydroelektryczności (drugi operator we Francji), energii wiatrowej (czołowa pozycja we Francji i Belgii, drugie miejsce w Portugalii), biomasy (pierwszy operator w Polsce) oraz zajmuje znaczącą pozycję w obszarze energii fotowoltaicznej (Francja i Belgia) i biogazu (Francja i Belgia).

Koncern rozwinął badania nad produkcją energii ze źródeł odnawialnych. „Zielone” moce zainstalowane dzisiaj w Grupie stanowią 18% całkowitych zasobów energetycznych GDF SUEZ. Firma ma ambicje, by do 2015r. zwiększyć swój potencjał na światowym rynku do 50% (w 2009r. było to 13,4 MW).

Źródło: GDF SUEZ Energia Polska S.A.