Środowiskowe Oskary, czyli nagrody EMAS Awards 2015, zostały wręczone wczoraj w Barcelonie. Tematem wiodącym tegorocznej edycji konkursu były skuteczne innowacje ekologiczne wspierające poprawę działalności środowiskowej.

 
Organizacje te są wzorami do naśladowania, wykazując, że poprawa wydajności środowiska się opłaci – dla firmy i dla środowiska.
Organizując tegoroczną edycję EMAS Awards Komisja Europejska zdecydowała uhonorować osiągnięcia organizacji, które wyróżniają się na polu ekoinnowacji. Wśród 22 podmiotów nominowanych w 6 kategoriach znalazły się trzy polskie organizacje.
 
Główną nagrodę w swojej kategorii zdobyło Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. z Tych. Organizacja jest krajowym i europejski liderem w sektorze gospodarki wodno-ściekowej pod względem wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Średnia miesięczna produkcja odnawialnej energi z biogazu przekracza 150% w stosunku do zużycia energii w oczyszczalni ścieków. Przyznając nagrodę Komisja Europejska podkreślała spektakularne wyniki firmy w zakresie ciągłego doskonalenia systemu ekozarządzania i audytu (EMAS), tj. m.in. poprzez optymalizację procesów i wdrażane rozwiązania technologiczne. Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. zostało również docenione za bycie skutecznym ambasadorem promowania świadomości ekologicznej i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Nagrodę otrzymały również: CEMEX Polska Sp. z o.o. – oddział Chełm w kategorii Duże organizacje sektora prywatnego oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w kategorii Małe organizacje sektora publicznego,
 
Rejestracja w EMAS jest prestiżowym wyróżnieniem potwierdzającym, że organizacja prowadzi swoją działalność w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju. O rejestrację mogą się ubiegać firmy oraz instytucje niezależnie od wielkości, branży czy specyfiki ich działalności. Za prowadzenie rejestru EMAS w Polsce odpowiada Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
 
Źródło: Ministerstwo Ochrony Środowiska