Aktualności Aktualności

Zielony Transport Publiczny – 1,2 mld zł na zeroemisyjne autobusy w drugim naborze 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Program priorytetowy Zielony Transport Publiczny odpowiada na wyzwania i potrzeby w zakresie transformacji transportu publicznego w Polsce. Jego celem jest obniżenie wykorzystania energii i paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym i rozwój zielonej, inteligentnej mobilności. Dzięki dostosowaniu instrumentów wsparcia w programie do warunków określonych w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) Narodowy Fundusz może się ubiegać o środki finansowe przeznaczone na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza.

- Program Zielony Transport Publiczny umożliwi wprowadzenie do floty przewoźników ok. 760 nowych autobusów zeroemisyjnych - to inwestycja w lepsze zdrowie i jakość życia Polaków – podkreślił minister klimatu i Środowiska Michał Kurtyka.

Finansowanie z programu ZTP przełoży się na zmniejszenie emisji CO2 co najmniej o 18 416 Mg/rok, ograniczenie emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) o 0,052 Mg/rok oraz ograniczenie emisji tlenków azotu o 13,611 Mg/rok. Pieniądze z KPO pozwolą zmierzyć się z problemem wykluczenia transportowego, które według rozlicznych szacunków może dotykać od 11 nawet do 15 mln Polaków.

Ogłoszony konkurs ma na celu wsparcie organizatorów publicznego transportu zbiorowego w nabyciu nowych zeroemisyjnych autobusów, w tym trolejbusów i autobusów zasilanych energią elektryczną wytworzoną z wodoru oraz rozwój infrastruktury ładowania. Samorządy i ich spółki będą mogły ubiegać się o sięgające od 20 do 80 proc. dofinansowanie na zakup lub leasing takich pojazdów i szkolenie kierowców oraz do 25 proc. na rozwój infrastruktury ładowania – budowę nowych lub modernizację istniejących stacji ładowania. Wysokość dofinansowania jest uzależniona m.in. od liczby mieszkańców oraz rodzaju organizowanego transportu publicznego. Na ten cel przeznaczono maksymalnie miliard złotych. Kolejne 200 mln zł to środki na pożyczki, służące finansowaniu ww. przedsięwzięć. Nabór wniosków będzie prowadzony od 1 września do 20 grudnia 2021 roku.

-  Środki z programu Zielony Transport Publiczny przyczynią się do znaczącej poprawy jakości komunikacji zbiorowej. Zwiększenie liczby pojazdów zeroemisyjnych na polskich drogach, czemu służy także ogłoszony przez nas niedawno program „Mój elektryk”, to jeden ze sposobów na osiągnięcie odczuwalnej przez nas wszystkich poprawy jakości powietrza w Polsce – komentuje prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski.

Stalowa Wola, w której nastąpiło ogłoszenie programu,  jest dobrym przykładem miasta, które swoje inwestycje prowadzi w tej chwili z wykorzystaniem kilku programów finansowania – wystarczy wspomnieć, że w odniesieniu do finansowania NFOŚiGW były i są to inwestycje rzędu 200 mln zł, z czego dofinansowanie Narodowego Funduszu stanowi ponad 75 mln zł. Projekty prowadzone są z wykorzystaniem zarówno środków krajowych, jak i Funduszy Europejskich. Miasto ubiega się także o dofinansowanie zakupu 6 elektrobusów i szkolenie obsługi w 1 naborze programu Zielony Transport Publiczny.

Dzięki dotacji wynoszącej blisko 13 milionów złotych, Stalowa Wola będzie dysponowała sześcioma ultra ekologicznymi autobusami elektrycznymi.

- To najlepsza promocja transportu publicznego - piękne, nowoczesne i ekologiczne autobusy. Dzięki tym środkom i wcześniejszym programom RPO, po naszym mieście będzie łącznie jeździło 16 autobusów elektrycznych. Dzięki środkom NFOŚiGW Stalowa Wola będzie liderem ekologicznego transportu zbiorowego – mówił prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Postępująca elektryfikacja taboru autobusów w Polsce

W tym roku po raz pierwszy w historii udział ekologicznych autobusów sięgnął prawie 75 proc. nowo zakupionych przez samorządy autobusów (146 z 203 zakupionych pojazdów). Dynamicznie postępuje również elektryfikacja taboru – prawie połowa (92) z zakupionych autobusów to „elektryki”. Nabyte pojazdy będą sukcesywnie zasilały floty poszczególnych przewoźników, dołączając do ponad 530 autobusów elektrycznych już transportujących pasażerów. Od początku roku zarejestrowano w Polsce 100 zeroemisyjnych autobusów, co w porównaniu z pierwszym półroczem 2020 roku oznacza wzrost o 49 proc w porównaniu do ubiegłego roku.

Źródło: NFOŚiGW/własne