Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podkreślił, że elektryfikacja i przejście na ekologiczne źródła transportu są priorytetem dla resortu. W pierwszej fazie programu wnioski złożyły 33 miasta o dofinansowanie zakupu 431 autobusów elektrycznych oraz wodorowych (300 autobusów elektrycznych, kilka trolejbusów, ok. 100 autobusów wodorowych). Przedstawiciel resortu stwierdził, że na skutek tylko pierwszej fazy zostanie podwojona liczba autobusów zeroemisyjnych na polskich drogach. Wśród wnioskodawców było 20 miast, które pierwszy raz ubiegały się o takie wsparcie.

– Widzimy zainteresowanie małych i średnich miast. Strategia ministerstwa klimatu i środowiska odnośnie elektryfikacji transportu publicznego jest dobrze przyjęta przez samorządy. Istotne są działania w ramach projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r, który zakłada, że od 2025 r. ośrodki miejskie powyżej 100 tys. będą nabywały tylko autobusy zeroemisyjne – mówił Kurtyka.

Do wyników programu odniósł się także wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska. Powiedział, że w ramach naboru Zielony Transport Publiczny działania realizowane we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są elementem budowania ekosystemu wodorowego w Polsce. Jest to jeden z elementów strategii wodorowej, która obecnie znajduje się w konsultacjach.

– Nasze działania realizowane są wielokierunkowo, pomysły są konsultowane z ponad 100 podmiotami. Przygotowywane jest także partnerstwo na rzecz podpisania umowy sektorowej w obszarze wodoru – podkreślił Zyska.

Wiceprezes Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Lorkowski powiedział, że obecnie po polskich drogach jeździ około 12 tys. autobusów komunikacji publicznej, co pokazuje skalę wyzwania, które stoi przed MKIŚ i NFOŚiGW. W Polsce jest zarejestrowanych już 431 autobusów elektrycznych.

– Działania programu są korelowane z możliwościami polskich firm produkujących autobusy zeroemisyjne. W wyniku naboru do NFOŚiGW wpłynęły wnioski z ponad 30 miast, które zgłosiły chęć zakupów elektrycznych i wodorowych. 20 miast z tej grupy po raz pierwszy zdecydowały się na zakup autobusów elektrycznych. Wśród nich jest  Chełm, Grudziąc, Mińsk Mazowiecki, Olsztyn, Piotrków Trybunalski czy Wejherowo – poinformował Lorkowski.

Pomoc trafi do miast poniżej 100 tys. mieszkańców. Przedstawiciel NFOŚiGW poinformował także, że prowadzona jest równomierna dystrybucja funduszu w skali kraju – miasta z 14 województw złożyły wnioski do Narodowego Funduszu.

Autobusy wodorowe

Wśród wniosków znalazły się także aplikacje o dofinansowanie 102 autobusów wodorowych. Lorkowski powiedział, że jest to działanie godne uznania, ze względu na innowacyjność tej technologii. Będzie to duże wyzwanie techniczne dla beneficjentów – zauważył przedstawiciel NFOŚIGW.

W pierwszej fazie przewidziane jest także dofinansowanie 180 szybkich stacji ładowania dla autobusów, dwie stacje tankowania wodoru oraz przeszkolenie 970 pracowników w zakresie obsługi autobusów zeroemisyjnych.

Wnioski o dofinansowanie zakupu wodorowych autobusów złożył Poznań, Chełm i Włocławek.

Kolejne nabory wkrótce

Podczas konferencji rząd poinformował, że planowane jest przeprowadzenie kolejnego naboru, w zależności od dostępnych środków. Druga faza przewidywana jest na jesień, w zależności od środków finansowych.

– W fazie pierwszej ogłoszenie co do planów programu miało miejsce we wrześniu, więc zostawiliśmy beneficjentom 3 – 4 miesiące na przygotowanie aplikacji, które wyczerpały dostępne środki. Będzie też faza druga programu, jest na etapie przygotowywania. Mamy nadzieję z MKIŚ uzyskać fundusze z Krajowego Planu Odbudowy. Planowane jest uruchomienie cyklu takich naborów w celu stabilności rozwoju zeroemisyjnego transportu – powiedział Lorkowski.

Suma wniosków złożonych w pierwszej fazie programu Zielony Transport Publiczny wyniosły 105 proc. dostępnego budżetu. Wpłynęło 45 wniosków, w tym 34 aplikacje o dotacje i dodatkowo 11 o pożyczkę.

 

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom