FRV będący spółką zależną mającej siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Abdul Latif Jameel Energy stoi na czele projektu, który zakłada, że od 2026 roku tradycyjne taksówki jeżdżące po ulicach Madrytu będę wymieniane na pojazdy z napędem wodorowym. Wartość inwestycja jest szacowana na ponad 100 mln euro. Inwestor przewiduje, że po madryckich drogach będzie jeździło 1000 taksówek wodorowych.

Pierwsze taksówki wodorowe mogłyby pojawić się na stołecznych drogach już w 2022 roku. Będą one funkcjonowały w oparciu o model biznesowy taxi-as-a-service, w których kierowcy będą mogli korzystać z pojazdów po cenach konkurencyjnych bez konieczności ponoszenia nakładów na starcie.
Jednocześnie FRV zaangażuje się w projekt budowy infrastruktury do produkcji, tankowania i dostaw wodoru dla lokalnej spółki gazowej Madrileña Red de Gas. Zbuduje elektrolizer o mocy co najmniej 10 MW, który będzie zasilany energią z farmy fotowoltaicznej o mocy 20 MW. Jak zaznacza inwestor wraz ze wzrostem zapotrzebowania na paliwo infrastruktura może zostać rozbudowana.

Oprócz FRV i Madrileña Red de Gas, dostawcą pojazdów będzie także spółka Toyota Spain z rekordowym modelem samochodu wodorowego bazującego na ogniwach paliwowych -Toyota Mirai. Pojazd wykorzystuje wodór do wytwarzania energii dla silnika elektrycznego i jest w stanie przejechać do 600 km bez większego wpływu na środowisko (pod względem emisji CO2). Z kolei Grupo Ruiz zapewni wiedzę fachową w zakresie mobilności miejskiej, agregując popyt i zwiększając konkurencyjność projektu.

Hiszpańskie plany wodorowe

W ubiegłym roku Hiszpania przyjęła strategię wodorową. Madryt ma nadzieję, że dzięki odpowiednio rozwiniętej infrastrukturze do magazynowania i przesyłu gazu w połączeniu z bardzo dobrymi warunkami do wykorzystania instalacji OZE (fotowoltaika, farmy wiatrowe) możliwa będzie produkcja wodoru na poziomie umożliwiającym jego eksport. W ciągu najbliższych 10 lat Hiszpania chce wydać 8,9 mld euro na rozwój gospodarki wodorowej. Do 2030 roku kraj ten będzie posiadać elektrolizery o mocy 4 GW. Dla porównania zgodnie ze Strategią Wodorową Unii Europejskiej do tego czasu zdolności Europy w zakresie produkcji wodoru w procesie elektrolizy związanej z wykorzystaniem OZE mają wynieść 40 GW.

Źródło: Fotowatio Renewable Ventures/PV Magazine

Redakcja GLOBEnergia