Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej to cywilnoprawne porozumienie na rzecz budowy lokalnego rynku energii elektrycznej i cieplnej opartego na lokalnych zasobach OZE, wsparte rozwojem stabilnych jednostek wysokosprawnej kogeneracji wykorzystujących najefektywniejsze i najczystsze dostępne technologie.

Jedną z nich jest energetyka słoneczna. Pod Bogatynią powstaje jedna z największych inwestycji fotowoltaicznych w Polsce. Powiat zgorzelecki staje się ośrodkiem rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii. Budowa kompleksu farm fotowoltaicznych w Polsce – Park Słoneczny ZKlaster I i Park Słoneczny ZKlaster II, ruszyła w październiku 2019 roku i ma doprowadzić do powstania instalacji o łącznej mocy około 55 MW.

Kradzież

Jak poinformował ZKlaster na swoim facebooku, z terenu budowy farmy fotowoltaicznej w miejscowości: Lutogniewice, Krzewina, Bratków w okresie 28.06.2020-2.07.2020, skradziono panele fotowoltaiczne. Inwestor – Spółka Oze Holding sp. z o.o. s.k.a wyznaczyła nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych dla osoby, która jako pierwsza wskaże sprawcę lub sprawców kradzieży paneli fotowoltaicznych na wyżej wymienionej budowie albo przekaże informacje, na podstawie których ustalone zostaną dane sprawców. Spółka zapewnia, że informatorowi zostanie zapewniona anonimowość.

Inne kradzieże paneli fotowoltaicznej

Kradzieże paneli fotowoltaicznych na szczęście nie są bardzo popularne wśród złodziei, ale czasem się zdarzają. We wrześniu 2017 roku, Policjanci z CBŚP z Zielonej Góry wraz z policjantami z Niemiec rozbili międzynarodową grupę zajmującą się kradzieżami paneli fotowoltaicznych w Niemczech. Zatrzymano dwie osoby podejrzane o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz 54 członków grup. Łącznie śledczy przedstawili 228 zarzutów i odzyskali mienie warte blisko 2 mln złotych. Proceder polegał na kradzieżach paneli fotowoltaicznych w Niemczech i późniejszym sprzedawaniu ich w Polsce. Łupem mogło paść co najmniej kilka tysięcy paneli fotowoltaicznych oraz falowników, o łącznej wartości ponad 3,5 mln euro.

Redakcja GLOBEnergia