Od 2007 roku nabywcy energii elektrycznej mają prawo do zmiany dotychczasowego sprzedawcy energii elektrycznej tyle razy w roku, ile tylko chcą.

Rozsądne wybranie nowego dostawcy może zmniejszyć nasze opłaty za energię elektryczną nawet o 20%. Na świadomym wyborze nowego sprzedawcy energii można wiele skorzystać, naturalną jednak rzeczą są pojawiające się w głowie pytania: „Ile to kosztuje?”, „Czy nie będzie żadnych problemów technicznych?”, „Czy to na pewno będzie tańsze?”.

Wiele osób przede wszystkim nie wie, jaka jest różnica pomiędzy dostawcą, a dystrybutorem (OSD) energii. Dystrybutor energii odpowiada za infrastrukturę na swoim terenie, która pozwala na przemieszczanie się prądu, w skład której wchodzą m.in. linie przesyłowe i transformatory. Na danym terenie usługi może świadczyć tylko jeden dystrybutor, którego w przeciwieństwie do sprzedawcy energii nie można zmienić. To w jego kwestii, nawet po zmianie dostawcy energii, leży zapewnienie ciągłości dostaw, naprawa urządzeń oraz odczyty liczników. Sprzedawca energii jest natomiast pośrednikiem, który korzysta z infrastruktury dystrybutora i jest odpowiedzialny za ostateczną dostawę energii do odbiorcy.

Po zmianie dostawcy prądu konsument otrzymuje dwa rachunki. Jeden rachunek wystawia nam firma dystrybucyjna, a drugi sprzedawca. Jeżeli dokonamy świadomej i przemyślanej decyzji przy wyborze dostawcy, suma dwóch rachunków będzie niższa niż kwota, którą wcześniej płaciliśmy. Nie należy bać się, że od momentu zmiany dostawcy prądu wysokość opłaty za dystrybucję wzrośnie, ponieważ zgodnie z przepisami ustawy o prawie energetycznym jest ona stała bez względu na to, od którego sprzedawcy firma kupuje prąd.

Zmiana dostawcy energii jest niezwykle prosta, a co najważniejsze całkowicie bezpłatna. Nie wymaga ona od nas wymiany liczników, ani kabli. W przypadku wykonywania zmiany po raz pierwszy czas jej realizacji wynosi około 30 dni, a każda kolejna zmiana trwa nie dłużej niż 14 dni. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy w trakcie zmiany sprzedawcy choć na chwilę pozostali bez prądu, ponieważ dotychczasowy odbiorca ma obowiązek zapewnienia prądu, aż do momentu wejścia w życie umowy z nowym dostawcą.

Proces zmiany dostawcy energii polega na dokonaniu wyboru sprzedawcy i zawarciu z nim umowy sprzedaży. Następnie konieczne jest upoważnienie sprzedawcy do reprezentowania go przez dystrybutorem energii oraz przed dotychczasowym sprzedawcą. Dzięki udzielonemu pełnomocnictwu sprzedawca w imieniu klienta może dokonać niezbędnych formalności, czyli wypowiedzieć umowę dotychczasowemu sprzedawcy oraz zawrzeć (o ile to konieczne) nową umowę o świadczenie usług dystrybucji z lokalnym dystrybutorem energii. W dzień zmiany sprzedawcy dystrybutor przekaże aktualny stan licznika dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy – na tej podstawie dokonane będzie rozliczenie końcowe.
Większość osób zastanawia się, czemu prąd od konkurencyjnych dostawców energii jest tańszy.
„Odpowiedź na to, pytanie jest prosta, doliczamy mniejszą marżę do każdej megawatogodziny sprzedawanej klientom – mówi David Vlnka, członek zarządu Energie2.- W przeciwieństwie do wielkich spółek energetycznych, nie mamy tylu kosztów stałych, przez co możemy sprzedawać prąd taniej odbiorcom końcowym. Ponadto należy zaznaczyć, że od strony technicznej sprzedajemy dokładnie ten sam prąd, który był dostarczany przed zmianą dostawcy. Pochodzi on z tych samych linii przesyłowych, co przed zmianą sprzedawcy, dlatego tym bardziej nie należy obawiać się zmiany umowy na korzystniejszą”
 
Być może pojawiają się w nas obawy, że po zmianie dostawcy energii nie będzie szans na powrót do poprzedniego sprzedawcy. Tymczasem pierwszy dostawca prądu, tak zwany „sprzedawca z urzędu” jest zobowiązany do ponownego podpisania umowy z klientem, jeśli tylko klient wyrazi na to chęć. Warto także zaznaczyć, że po podpisaniu umowy z nowym dostawcą mamy 10 dni by od niej odstąpić. Wynika z tego, że zmieniając dostawcę nic nie ryzykujemy nic, a w zamian za to możemy bardzo dużo zyskać.

Źródło: Energie2