Program “Czyste powietrze” na wokandzie

Komisja Europejska wystosowała do polskich ministerstw list,który ma skłonić polski rząd do podjęcia zdecydowanych kroków i zmian w programie “Czyste Powietrze”. Dyrektor generalny KE dał Polsce czas do 21 czerwca na podjęcie decyzji, w innym wypadku wsparcie ze strony Unii Europejskiej zostanie wstrzymane. Obecna forma programu nie kwalifikuje się do uzyskania funduszy strukturalnych. Aby poprawić jakość powietrza w Polsce, potrzebne jest 35 mld euro w ciągu najbliższych 15 lat. Eksperci KE i Banku Światowego byli gotowi zmienić program, aby pieniądze na likwidację pieców szły płynnie i szybko do mieszkańców, którzy chcą skorzystać z dotacji. Obecnie wszystkie pieniądze na walkę ze smogiem znajdują się w NFOŚiGW i poprzez wojewódzkie fundusze rozpatrywane są wnioski o dotacje i przyznanie pieniędzy mieszkańcom. W efekcie, w ciągu 10 miesięcy podpisano zaledwie 13,5 tys. umów w całym kraju. Bank Światowy w analizach wykazał, że rocznie powinno być podpisane 400 tys. umów z mieszkańcami.

Głównym zarzutem stawianym polskiemu rządowi jest zbyt długi czas postępowania i rozpatrywania wniosków, a przez to mała liczba podpisanych umów. Eksperci podkreślają, że priorytetem jest stworzenie sprawnych kanałów dystrybucji pieniędzy, które będą przyjazne dla ludzi. Prezes Polskiego Alarmu Smogowego, Andrzej Guła zauważa, że rozwiązaniem tego problemu jest zmiana zarządzających pieniędzmi na samorządy i banki komercyjne.

Wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska

Ministerstwo Środowiska nie pozostawia postawionych im zarzutów bez komentarza. Priorytetem dla polskiego rządu oraz resortu środowiska jest poprawa jakości powietrza w Polsce, stąd przygotowany i uruchomiony został program “Czyste Powietrze”. Od samego początku cieszył się on ogromnym powodzeniem. Do 14 czerwca 2019 r. w całej Polsce złożono blisko 60 tys. wniosków o dofinansowanie na kwotę przekraczającą 1,4 mld złotych.

Ministerstwo Środowiska wyszło z inicjatywą współpracy do gmin w całej Polsce. Ponad 500 z nich zgłosiło chęć włączenia się w proces przyjmowania i rozpatrywania wniosków, stąd zarzut braku współpracy z samorządami nie jest właściwy. Ponadto, Ministerstwo Środowiska podkreśla, że wszystkie wnioski złożone do NFOŚiGW są rozpatrywane terminowo, czyli zgodnie z regulaminem programu – w ciągu 90 dni. Wojewódzkie fundusze podjęły już ponad 21 tys. uchwał, o udzieleniu dofinansowania, na kwotę ponad 370 mln złotych, a w przypadku pozytywnie rozpatrzonych wniosków systematycznie podpisywane są umowy z Beneficjentami programu. Do 14 czerwca w całym kraju podpisano już ponad 15 tys. umów na kwotę ponad 253 mln zł i z każdym dniem liczba ta wzrasta.

Mała liczba podpisanych umów wynika również z chwilowego zatrzymania programu na początku 2019 roku. “Czyste Powietrze” było zawieszone przez 3 tygodnie ze względu na konieczność dostosowania programu do reguł przyznawania tzw. ulgi termomodernizacyjnej, co skutkowało m.in. modyfikacją zapisów w programie oraz zmianą formularza wniosku o dofinansowanie.
Sam proces składania wniosków ma być wciąż udoskonalany przez przez Ministerstwo Środowiska i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej co być może skróci czas rozpatrywania.

Źródło: gov.pl, Gazeta Wyborcza

Redakcja GLOBEnergia