Zmiany w dodatku elektrycznym! Sprawdź czy cię dotyczą

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniający poprzednie rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. Niektórzy będą musieli dołączyć do dokumentacji rozliczenie ze sprzedawcą energii.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

W ubiegłym roku weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Dokument wprowadził mechanizmy wsparcia skierowane do odbiorców energii elektrycznej. Jedno z rozwiązań przewiduje wprowadzenie dodatkowego świadczenia pieniężnego - dodatku elektrycznego. Dofinansowanie zostało skierowane do gospodarstw domowych, których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną. Chodzi m.in. o użytkowników pomp ciepła.

Jest to odpowiedź na rosnące ceny energii, co jest wyzwaniem dla gospodarstw domowych, które postawiły na zeroemisyjne urządzenia. Według danych Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na dzień 4 stycznia 2023 roku, 11,73% właścicieli zgłosiło użytkowanie urządzeń elektrycznych oraz bojler elektryczny, z kolei 2,16% zadeklarowało użytkowanie pomp ciepła. Dodatek elektryczny przysługuje dla każdego gospodarstwa domowego korzystającego z wyżej wymienionych urządzeń.

Dodatki nie dla wszystkich

Zastrzeżono, że z dofinansowania nie może skorzystać prosument OZE, posiadający mikroinstalację fotowoltaiczną, który może już w ten sposób liczyć na mniejsze rachunki za ogrzewanie. Ponadto we wniosku trzeba oświadczyć m.in., że gospodarstwo nie korzysta z dodatku węglowego, ani innych dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Dodatek powiązany jest z adresem zamieszkania wnioskodawcy, co oznacza zasadę „jeden dodatek na jeden adres”. Nowelizacja ustawy zakłada możliwość wypłaty kilku dodatków elektrycznych na jeden adres. Chodzi tutaj o gospodarstwa domowe żyjące pod jednym adresem, ale które mają dwa różne źródła ogrzewania. Wówczas urzędnik musi zweryfikować oświadczenie wnioskodawców poprzez m.in. sprawdzenie uregulowanych rachunków za odpady.

Na jak wysokie dofinansowanie może liczyć gospodarstwo domowe? W przypadku, gdy zużycie w 2021 roku nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r.  przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł.

Potrzebne jest rozliczenie lub zaświadczenie

Niedawno wprowadzono nowelizację przepisów ustawy, która określa dokumenty jakie należy załączyć do wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego w podwyższonej wysokości wynoszącej 1500 zł – w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 r. na poziomie przekraczającym 5 MWh. Nowe rozporządzenia przedstawia uaktualniony wzór wniosku o wypłatę tego dodatku, przewidującego możliwość dołączenia do tego wniosku rozliczenia z przedsiębiorstwem energetycznym lub zaświadczenia wydanego przez to przedsiębiorstwo potwierdzającego, że zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh.

Źródło: RCL/Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zobacz również