Zmiany w liście ZUM – czy producenci urządzeń grzewczych są przygotowani?

Dofinansowanie tylko do urządzeń z listy ZUM (zielonych urządzeń i materiałów) – pomysł jest dobry, bo ma uniemożliwić uzyskanie funduszy w ramach programu „Czyste Powietrze” na urządzenia słabej jakości. Gorzej z realizacją – szczegółowe wymogi zostały dostarczone producentom urządzeń grzewczych dopiero 18 marca, a zmiany w programie „Czyste Powietrze” wchodzą już 22 kwietnia. Jakie są reakcje branży? Mamy informacje od producentów pomp ciepła. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

  • Program „Czyste Powietrze” obejmie tylko źródła ciepła z listy ZUM.
  • Późne zmiany w regulaminie programu spowodowały konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań przez niektórych producentów.
  • W ramach programu można uzyskać dofinansowanie nie tylko pompy ciepła, ale również kotły na biomasę.

Od 22 kwietnia tylko urządzenia, które zgodność rzeczywistych parametrów z informacjami podawanymi w karcie produktu i etykiecie energetycznej będą mogły potwierdzić certyfikatem z akredytowanego laboratorium, zostaną objęte dofinansowaniem z programu Czyste Powietrze. Zakup urządzeń spoza listy ZUM nie będzie wspierany przez publiczne pieniądze. Po 13 czerwca kończy się okres przejściowy – do tego czasu wszystkie urządzenia znajdujące się na liście będą spełniały nowe wymagania, przez następne miesiące będzie więc trwała weryfikacja certyfikatów urządzeń, które na listę wpisały się już w przeszłości. 

Reakcja producentów

Zanim zmiana regulaminu weszła w życie, to jeszcze na początku marca od producentów pomp ciepła dostawaliśmy pozytywne sygnały. Dawid Pantera z firmy Viessmann informował nas wtedy, że są spokojni.

„Nowe wytyczne w zakresie wymaganych dokumentów zostały przekazane branży i są znane również firmie Viessmann. Na tej podstawie możemy potwierdzić, że oferowane przez firmę Viessmann produkty spełniają kluczowe wymagania. Istotne są jednak szczegóły choćby odnośnie samego mechanizmu” – komentował i dodawał, że Viessmann ze spokojem czeka na wytyczne ze strony NFOŚiGW w zakresie uzupełnienia dokumentów dla nowych produktów, jak również tych dostępnych już w bazie ZUM. Spokój wynikał z faktu, że wszystkie urządzenia tego producenta wpisane dotychczas na listę, pozostawały widoczne.

Podobne podejście prezentował wówczas Robert Kałużny z Panasonic. Zdradził nam, że firma otrzymała od specjalistów ZUM odpowiedzi na swoje wątpliwości i oczekuje na włączenie możliwości dodawania certyfikatów. 

W Panasonic od zawsze urządzenia poza badaniami w fabryce były badane w Europie w niezależnym laboratorium. Takie badania pomp ciepła lub zestawów wykorzystywane są do zdobywania certyfikatów jak EHPA Q, HP Keymark czy na potrzeby poszczególnych legislacji krajowych lub dofinansowań” – mówił przedstawiciel Panasonica. Stwierdzał też, że firma jest gotowa do dodawania certyfikatów do bazy ZUM, co nie wymaga od nich dodatkowych wysiłków. „Po ponownym otwarciu w bazie ZUM powinno znajdować się więcej urządzeń Panasonic niż przed jej „zamrożeniem” z powodu dodania urządzeń generacji L, które zostały wstrzymane przez operatora” – dodał na koniec Robert Kałużny.

Nastroje po zmianach

Zmiana regulaminu listy ZUM nastąpiła 18 marca, wtedy też producenci mogli zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami dla swoich urządzeń. Jak jednak podkreśla Ewelina Steczkowska, rzeczniczka NFOŚiGW: „zapowiadane 8 stycznia zmiany programu Czyste Powietrze w zakresie wymagań technicznych dotyczących pomp ciepła i kotłów na biomasę zostały wprowadzone w brzmieniu, który zostało wtedy przedstawione w komunikacie (poza jedną zmianą mającą charakter porządkowy, wynikającą z omyłki)”. Zagłębiając się jednak w szczegóły, kilka wątpliwości można znaleźć i lepiej jest wyjaśnić je już na tym etapie.

Damian Filipowicz z firmy Mitsubishi Electric deklaruje, że są gotowi do uzupełnienia wymaganych dokumentów dla swoich urządzeń, które znajdują się na liście ZUM. I deklaruje, że w zakresie urządzeń Mitsubishi Electric na liście ZUM po okresie przejściowym nie będzie zmian. 

Wszystkie urządzenia z naszej aktualnej oferty pozostaną na liście ZUM po 18 kwietnia (okresie przejściowym)” – zadeklarował Damian Filipowicz. 

Czyste powietrze

W ramach programu „Czyste powietrze” można uzyskać dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków, w tym wymiany nieefektywnych źródeł ciepła. Lista ZUM ma zagwarantować, że nowe urządzenia rzeczywiście będą spełniać najwyższe normy. Fundusze można uzyskać między innymi na zakup kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej, nowego źródła ciepła (efektywnego i ekologicznego kotła lub pompy ciepła), wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. W przypadku uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania i przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji kwota dofinansowania może wynosić nawet 135 tysięcy złotych. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia