Zmiany w obszarze kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji – Sejm uchwalił ustawę

W czwartek 15 września Sejm przyjął nowelizację ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy - Prawo budowlane. Nowe regulacje mają przełożyć się na większe oszczędności energii i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków w Polsce. Przepisy wyznaczają też nowe obowiązki w tym obszarze.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

W trzecim czytaniu ustawy, za uchwaleniem nowelizacji ustawy głosowało 387 posłów, 9 było przeciw, 52 wstrzymało się. Wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński wyjaśnił podczas prac nad ustawą, że nowelizacja ma nie tylko na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej, ale ma na celu poprawę systemu oceny efektywności energetycznej budynków. Dzięki temu w Polsce będą powstawać budynki o odpowiednich parametrach cieplnych. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

Świadectwa charakterystyki budynków – nowe obowiązki

Nowelizacja wprowadza obowiązek opracowywania świadectw charakterystyki energetycznej dla każdego budynku jedno- i wielorodzinnego. Ma zostać też podniesiona jakość merytoryczna tych dokumentów.

Inwestorzy będą musieli dołączać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Informacje o świadectwach będą powszechnie dostępne w centralnym rejestrze charakterystyki budynków.

Kontrole systemów grzewczych

Obowiązujące przepisy dotyczą kontroli kotłów o mocy cieplnej od 20 kW, a urządzeń chłodniczych o mocy większej niż 12 kW. Projektowane zmiany wprowadzają dodatkowo obowiązek kontroli systemów ogrzewania oraz połączonych systemów ogrzewania i wentylacji oraz dla połączonych systemów klimatyzacji i wentylacji o mocy chłodniczej ponad 70 kW.

Co więcej, inwestorzy będą musieli dołączać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Rozwiązanie to dotyczy niektórych grup budynków.

Co jaki czas trzeba przeprowadzać kontrolę?

Właściciel lub zarządca budynku będzie musiał poddawać budynki okresowej kontroli w zakresie systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji, z uwzględnieniem efektywności energetycznej źródeł ciepła oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:

  • co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
  • co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,
  • co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,
  • co najmniej raz na 3 lata – dla źródeł ciepła niewymienionych wcześniej, dostępnych części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kW.

Kluczowe będą też kontrole w zakresie oceny efektywności energetycznej, co najmniej raz na 5 lat, dostępnych części systemu klimatyzacji o nominalnej mocy chłodniczej większej niż 12 kW, oraz połączonego systemu klimatyzacji i wentylacji o sumarycznej nominalnej mocy chłodniczej większej niż 70 kW.

Automatyka - kiedy będzie wymagana?

Wprowadzony ma być też obowiązek montażu w określonych budynkach systemów automatyki i sterowania, zgodnie z przepisami unijnymi. Jak czytamy w uzasadnieniu do ustawy, stosowanie wysoko zaawansowanych systemów automatyki i sterowania w budynkach może stanowić istotny czynnik mający wpływ na poprawę komfortu użytkowania budynku, ale przede wszystkim na istotne zmniejszenie zużycia energii w tychże budynkach, w szczególności przez samoczynną reakcję na zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz budynku. 

Projekt przepisów zwalnia budynki wyposażone w te systemy z obowiązku przeprowadzania w nich kontroli systemów ogrzewania oraz klimatyzacji, co stanowić może dodatkową zachętę do stosowania tych systemów.

Źródło: Sejm, Infor.pl

Zobacz również