Zmiany w prawie budowlanym! Będzie łatwiej o mikroinstalacje wiatrowe

wiatrak, człowiek

W tym roku zostaną wprowadzone nowe przepisy z zakresu Prawa budowlanego. Ich celem jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego. Procedowane są też zapisy obejmujące mikroinstalacje wiatrowe.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

wiatrak, człowiek

Podziel się

Ministerstwo rozwoju i technologii zaproponowało kilka miesięcy temu regulacje ułatwiające rozwój mikroinstalacji wiatrowych. Obecnie rynek prosumencki jest zdecydowanie zdominowany przez instalacje fotowoltaiczne. Okazuje się jednak, że rośnie zainteresowanie mikroinstalacjami wykorzystującymi energię wiatru w szczególności wśród mieszkańców obszarów wiejskich i rolników. Taka opcja jest idealnym uzupełnieniem fotowoltaiki w trakcie zimy, gdzie generacja słoneczna spada, a rośnie wiatrowa. Na koniec października 2022 roku wg danych ARE, łączna moc zainstalowana mikroinstalacji wiatrowych w Polsce wyniosła zaledwie 0,26 MW (59 instalacji).

Ministerstwo rozwoju i technologii wystąpiło z propozycją, aby mikroinstalacje wiatrowe były zwolnione z pozwolenia na budowę. Takie inwestycje energetyki wiatrowej będą wymagały jedynie zgłoszenia. Chodzi o urządzenia o całkowitej wysokości większej niż 3-12 metrów oraz których moc nie przekracza mocy mikroinstalacji. Odległość takiej instalacji od granic działki musi być mniejsza niż jej całkowita wysokość.

Inwestycje w mikroinstalację wiatrową będą jednak wymagały sporządzenia planu sytuacyjnego i projektu architektoniczno-budowlanego, a na etapie rozpoczęcia robót budowlanych konieczne będzie sporządzenie projektu technicznego i zapewnienie udziału kierownika budowy.

W przypadku wolnostojących elektrowni wiatrowych o wysokości do 3 m, te będą zwolnione z pozwolenia na budowę i zgłoszenia.

Brak uregulowania przepisów dotyczących przydomowych mikro-elektrowni wiatrowych

Projekt przepisów pojawił się w sierpniu 2022 roku. Wówczas ekspert Bogdan Szymański z GLOBenergia.pl wskazywał, że obecnie wykonywanie małych przydomowych turbin jest w zasadzie nieuregulowane.

- Zgłoszenie robót budowlanych będzie wymagało szkicu sytuacyjnego i pewnego nadzoru, więc nie będzie to bardzo duże uproszczenie – mówił.

Dodał, że warunki wiatrowe dla małych turbin wiatrowych w Polsce są niekorzystne. Branża małych turbin wiatrowych boryka się z problemem małej liczby falowników sieciowych przeznaczonych do turbin wiatrowych.

Oznacza to, że przepisy, choć są dobrym krokiem, nie gwarantują przełomu dla sektora energetyki wiatrowej .

Na jakim etapie jest obecnie procedowanie przepisów? Według Rządowego Centrum Legislacji ustawa jest uzgadniania w Komitecie Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji.

Źródło: GazetaPrawna.pl, MuratorPlus.pl

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia