Jak podaje Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV po analizie kart aktualizacji do IRiESD od 1 kwietnia 2018 roku, planowane jest wprowadzenie kilku kluczowych zmian w zakresie przyłączania mikroinstalacji fotowoltaicznych. Na część proponowanych zmian branża fotowoltaiczna nie jest przygotowana a tempo wprowadzania przepisów może rzutować na część już realizowanych projektów.

Czego będą dotyczyć zapowiadane zmiany?

Z dokumentów jakie przedstawili Operatorzy sieci wynika, że na mikroinstalacje fotowoltaiczne zostaną nałożone nowe wymagania w kwestii ich przyłączenia do sieci.

Powołując się powyżej wspomniane Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej od 1 kwietnia zapowiadane są następujące zmiany:

• Instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 3 kWp muszą być przyłączane trójfazowo.
• Instalacje fotowoltaiczne o mocy w zakresie 3-10 kWp muszą mieć możliwość odłączenia od sieci przez Operatora.
• Instalacje fotowoltaiczne o mocy ponad 10 kWp muszą umożliwiać Operatorom sieci sterowanie mocą czynną.

Stowarzyszenie POLSKA PV wystąpiło do Operatorów Sieci z oficjalną prośbą o wyjaśnienie sposobu wprowadzania zapowiadanych zmian.
Operatorzy zostali zapytani czy sterowanie mocą czynną i możliwość odłączenia mikroinstalacji od sieci może być zapewnione przez urządzenie zintegrowane z falownikiem, czy przez urządzenie zewnętrzne, oraz jak ma wyglądać komunikacja falowników z Operatorami.

Jak zapowiadane zmiany ocenia branża?

Nowelizacja kryteriów przyłączenia dla mikroinstalacji jest dużym wyzwaniem dla branży fotowoltaicznej i to nie tylko z uwagi na zakres wprowadzanych zmian, ale także na tempo ich wprowadzania – dla redakcji GLOBEnergia komentuje na gorąco Prezes SBF POLSKA PV, Bogdan Szymański

– Należy mieć na uwadze, że wiele realizowanych projektów opartych jest o rozwiązania bazujące na dotychczasowych kryteriach i projekty te mogą wymagać zmian przed zakończeniem ich realizacji. Osobną kwestią są szczegóły techniczne proponowanych rozwiązań takich jak sterowane mocą falownika przez OSD czy odłączenie mikroinstalacji, które w nowelizacji kryteriów nie są określone a mogą istotnie wpłynąć na koszty przyłączenia mikroinstalacji – dodaje Bogdan Szymański zauważając, że jedynym pozytywnym faktem związanym z nowelizacją kryteriów jest to że w zakresie przyłączania mikroinstalacji wiele wymogów jest spójnych dla największych OSD w Polsce, co pozwoli wypracować jeden standard przyłączenia i konfiguracji mikroinstalacji dla całego kraju. Jednak tempo zmian, zakres oraz brak konsultacji z branżą spowodują poważne problemy rynkowe.

Podobne wymagania dotyczące przyłączania mikroinstalacji stosowane są chociażby w Niemczech. Jednak sposób i tryb wprowadzania tych zmian jest zdaniem Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV zbyt szybki.

Redakcja GLOBEnergia