Mateusz Morawiecki reformuje rząd. Jak zapowiadał, dzisiaj dokonano zmian, które w zamierzeniu mają usprawnić pracę rządu.

Na liście wiceministrów, którzy na podstawie dzisiejszych doniesień pożegnają się z rządem znajduje się m. in. Andrzej Piotrowski z Ministerstwa Energii.

O zdymisjonowanym

Andrzej Piotrowski pełnił funkcję wiceministra energii od 1 stycznia 2016r. Jego obowiązki skupiały się na wdrażaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inteligentnej sieci elektroenergetycznej. Koordynował sektor odnawialnych źródeł energii, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz absorpcji dwutlenku węgla.

Sprawował nadzór nad kreowaniem polityki cyberbezpieczeństwa ciepłownictwem i kogeneracją oraz tworzeniem podstaw energetyki rozproszonej, wykorzystaniem energii jądrowej na potrzeby społeczno-gospodarcze kraju, w tym wynikające z wdrażania Programu polskiej energetyki jądrowej, w szczególności poprzez inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań organów administracji rządowej w zakresie przygotowania i budowy obiektów energetyki jądrowej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Andrzej Piotrowski określał kierunki pracy i nadzorował zadania w zakresie spraw prowadzonych przez: Departament Energii Jądrowej; Departament Energii Odnawialnej, Rozproszonej i Ciepłownictwa; Departament Nadzoru i Polityki Właścicielskiej; Departament Inteligentnych Sieci i Cyberbezpieczeństwa.

Podsekretarz stanu Andrzej Piotrowski uczestniczył w wielu posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz podpisywał pisma kierowane do Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu i rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu, wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

W 2007 roku objął stanowisko Wiceministra Gospodarki. W latach 1993-1994 oraz 2006-2012 pracował w Instytucie Telekomuniakcji, na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej jako wykładowca i starszy wykładowca.

Udzielał się również w Instytucie eGospodarki, w Centrum Adama Smitha na stanowisku dyrektora ds. strategii.

Zobaczymy co dalej…

Na czarnej liście są też Paweł Sałek i Andrzej Szweda-Lewandowski z Ministerstwa Środowiska. Jedni ministrowie odchodzą, inni przychodzą. O rzeczywistych powodach dymisji możemy tylko dyskutować.

Czy to rzeczywiście zmiany bez podtekstów „politycznych” i „personalnych”?  Czy na pewno na decyzję nie miały wpływu chociażby ostatnie wydarzenia związane z taryfami antysmogowymi?  Czekamy na kolejne doniesienia o roszadach na stanowiskach ważnych z punktu widzenia energetyki – zarówno tej dużej jak i prosumenckiej. O wszystkim będziemy informować na bieżąco.

Fot. główne: sejm.gov.pl

Redakcja GLOBEnergia