Jak podkreśla Ireneusz Zyska – Pełnomocnik ds. Odnawialnych Źródeł Energii, sytuacja w jakiej się znaleźliśmy w związku z pandemią, wymaga podjęcia nadzwyczajnych działań. Właśnie dlatego resort przygotował i wprowadza zmiany prawne, w tym odroczenie obowiązku dostarczenia energii w ramach systemu aukcyjnego, aby zapewnić odnawialnym źródłom energii ochronę i pozwolić na dalszy szybki rozwój. Ministerstwo Klimatu analizuje sytuację i inicjuje zmiany, a także zapewnia o swojej otwartości na postulaty branży OZE.

Wprowadzane zmiany

W związku z pandemią, w najbliższym czasie mają zostać wprowadzone zmiany prawne, w tym dotyczące odroczenia obowiązku dostarczenia energii w ramach systemu aukcyjnego. Resort przygotowuje także plan działań rozwojowych, który ma umożliwić szybki powrót do normy, po kryzysie epidemicznym.

Przewidziane działania w zakresie ochrony przedsiębiorców

Resort proponuje wprowadzenie możliwości przedłużenia terminu realizacji zobowiązania
uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego. Warto przypomnieć, że o takie rozwiązanie apelowała branża wiatrowa za pośrednictwem PSEW. Kolejną propozycją jest zwiększenie maksymalnego wieku urządzeń wchodzących w skład danej instalacji.

Jak podaje Ministerstwo Klimatu, proponowane zmiany są odpowiedzią na możliwe wystąpienie niedoborów towarów lub opóźnienia dostaw komponentów niezbędnych dla realizacji procesów modernizacji lub inwestycyjnych w sektorze energetyki odnawialnej, które są niezależne od wytwórców. W takim wypadku będzie możliwe powołanie się na “siłę wyższą” i złożenie wniosku do Prezesa URE o przedłużenie ustawowych terminów realizacji inwestycji.

Ze stanowiska Ministerstwa Klimatu wynika, że wydłużenie terminu nie będzie możliwe, jeżeli opóźnienie miałoby wynikać z winy Wytwórcy energii.

Termin składania wniosku do URE

Ministerstwo Klimatu proponuje, by możliwość złożenia wniosku o przedłużenie terminu do URE wynosiła nie więcej niż 30 dni od spełnienia zobowiązania do wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej.

O przedłużenie terminu będą mogli ubiegać się również wytwórcy, którzy wygrali aukcje w poprzednich latach.

Nie tylko Aukcje OZE

Jak podaje Ministerstwo Klimatu, analogiczna regulacja została zaproponowana dla małych i średnich Wytwórców korzystających z systemów feed-in tariff (FiT) oraz feed-in premium (FiP), adresowanych do określonych mocowo instalacji OZE, wykorzystujących hydroenergię, biogaz i biogaz rolniczy.

Redakcja GLOBEnergia