Po ostatnim, bardzo dynamicznym dla Polenergii okresie, spółkę czeka kolejna zmiana. Tym razem w Zarządzie Spółki. 23 stycznia 2019 roku, Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Michała Michalskiego. Przyjęto tym samym rezygnację Jacka Głowackiego, który dotychczas sprawował funkcję prezesa.

Michał Michalski (Fot. Polenergia)

Michał Michalski pełnił dotychczas obowiązki członka Zarządu Polenergii i był odpowiedzialny za
rozwój Grupy. Od 2012 roku pełnił funkcję Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu w Grupie Polenergia.
Z Grupą Kulczyk Investments związany jest od osiemnastu lat, gdy rozpoczął współpracę jako
Dyrektor Inwestycyjny w ramach działalności private equity Grupy Kulczyk Investments w branży
oil&gas, energy.

To nie koniec przygody z Polenergią dla Jacka Głowackiego

Rada Nadzorcza bardzo pozytywnie oceniła zakończoną misję Jacka Głowackiego. W szczególności doceniła profesjonalne przeprowadzenie kompleksowej restrukturyzacji Spółki, w tym uporządkowanie struktury aktywów, struktury organizacyjnej, ograniczenie kosztów oraz wprowadzenie efektywnych procesów zarządczych dobrze przygotowując Spółkę wobec stojących przed nią wyzwań w przyszłości.

Właśnie dlatego Jacek Głowacki pozostaje dalej w Spółce, ale na innym stanowisku z nowymi zadaniami. Według oficjalnych informacji od Polenergii, będzie on dalej wspierał Zarząd oraz Radę Nadzorczą swoją wiedzą i doświadczeniem.

To nie koniec zmian dla w zarządzie!

Rada Nadzorcza zdecydowała również o powołaniu do Zarządu Polenergii Iwony Sierżęgi.

Iwona Sierżęga (Fot. Polenergia)

Iwona Sierżęga pełniła dotychczas obowiązki Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Elektrociepłowni Nowa Sarzyna, należącej do Grupy Polenergia. Jest jedną z niewielu kobiet w Polsce zarządzającą przez wiele lat spółką z sektora elektroenergetycznego.

Intensywny czas dla Polenergii

W lipcu 2018 r., w wyniku reorganizacji biznesów po Janie Kulczyku, Polenergia znajduje się w rękach Dominiki Kulczyk. Wcześniej, gdy Polenergia w 50,2% znajdowała się w rękach rodziny Kulczyków i nie wyrażała chęci sprzedaży spółki, PGE chciało wykupić 100% aukcji Polenergii.
Jeszcze w maju 2018 r., Rodzina Państwa Kulczyk deklarowała, że nie zamierzają sprzedawać akcji spółki.

Przypomnijmy oficjalne stanowisko zarządu Kulczyk Investments w tej sprawie:

Polenergia SA jest dla rodziny Państwa Kulczyk inwestycją długoterminową, w związku z tym nie zamierzają odpowiedzieć na ogłoszone wezwanie do sprzedaży akcji

W następnej kolejności, to Dominika Kulczyk wzywała akcjonariuszy do sprzedaży akcji, chcąc mieć firmę tylko w swoich rękach. Dominice Kulczyk nie udało się jednak odkupić wszystkich akcji firmy. Fundusze inwestycyjne są zdania, iż cena zaproponowana w wezwaniu do sprzedaży nie odzwierciedla wartości godziwej akcji Emitenta.

Nie zważając na te perturbacje właścicielskie, w listopadzie 2018 Polenergia informowała o kolejnych planach na realizację czterech inwestycji wiatrowych o łącznej 199 MW.
Najważniejszym projektem realizowanym obecnie przez Polenergię jest budowa na Morzu Bałtyckim dwóch morskich farm wiatrowych (MFW Bałtyk II Sp. z o.o. i MFW Bałtyk III Sp. z o.o.). Ich łączna moc wyniesie nawet 1200 MWe. Zgodnie z najnowszym planem prac, pierwsza dostawa energii elektrycznej z morskiej farmy wiatrowej nastąpi najpóźniej w 2025 roku. Jest to okres nieprzekraczający 120 miesięcy wejścia w życie Ustawy OZE z dnia 4 maja 2015 roku.

Źródło: Polenergia S.A., GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia