Elektrownia wodna zlokalizowana jest na rzece Drawa w Borowie (woj. zachodniopomorskie). Celem modernizacji było zwiększenie produkcji energii elektrycznej oraz usprawnienie eksploatacji. Dzięki temu w kolejnych latach zdecydowanie polepszy się wskaźnik dyspozycyjności działania obiektu.

Prawie dwukrotny wzrost mocy elektrowni dzięki modernizacji!

Hydroelektrownia Borowo jest nie tylko zakładem produkcyjnym, lecz także interesującym obiektem architektoniczno-budowlanym, położonym w atrakcyjnym otoczeniu, w głębi dużego kompleksu leśnego, na rzece Drawie. Została wybudowana w latach 1916-1918, w miejscu, gdzie wcześniej znajdował się tartak wodny.

energia wodna

Elektrownia wodna w Borowie. fot. Energa

Z uwagi na unikatową architekturę, modernizację hydroelektrowni przeprowadzano z najwyższą starannością, przy zachowaniu wszystkich jej zabytkowych walorów. Jednocześnie jednak, pomimo zabytkowego charakteru budynku, elektrownia Borowo jest dziś nowoczesnym i w pełni ekologicznym obiektem produkcyjnym, wyposażonym w nową, wysokosprawną turbinę wodną Kaplana o mocy 0,75 MWe wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Moc zainstalowana przed modernizacją wynosiła ok. 0,9 MWe, obecnie zaś 1,661 MWe.

Znacznie wyższa sprawność!

Oprócz instalacji nowych urządzeń, dokonano również modernizacji już istniejących. Między innymi wymieniono rozdzielnię SN-15 kV i urządzenia sterująco-zabezpieczające pozostałych hydrozespołów. Dotychczasową transformatorową stację napowietrzną zlikwidowano, a nowe suche transformatory blokowe zainstalowano w budynku elektrowni.

Dzięki zastosowaniu nowego hydrozespołu o wyższej sprawności niż oryginalne, znacznie zwiększymy produkcję energii. Szacujemy możliwy wzrost o około 24 % rocznie. Zrealizowana właśnie inwestycja jest również odpowiedzią na potrzebę polepszenia jakości powietrza, wskazywaną przez lokalną społeczność gminy Kalisz Pomorski – mówi Adam Galanek, Wiceprezes Zarządu Energa Wytwarzanie SA.

Elektrownia od stycznia gotowa do pracy

Prace modernizacyjne rozpoczęły się w kwietniu 2018 r. i – zgodnie z harmonogramem – zakończyły w październiku. Pod koniec stycznia b.r. odebrano pozwolenie wodnoprawne, dzięki któremu elektrownia mogła zostać oddana do użytku.

Po oddaniu do eksploatacji, nowo zamontowana turbina przejmie średni roczny przepływ jako turbina wiodąca. Natomiast dotychczas eksploatowane hydrozespoły, będą trzymane w rezerwie wytwórczej na szczytowe przepływy.

6 mln zł na modernizację elektrowni

Koszt modernizacji elektrowni w Borowie wyniósł ok. 6 mln zł. Inwestycję zrealizowano częściowo ze środków własnych linii biznesowej Wytwarzania (ok. 3,3 mln zł), a w pozostałej części z uzyskanego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – ok. 2,7 mln zł. Generalnym wykonawcą modernizacji było gdańskie przedsiębiorstwo – Gajek Engineering Sp. z o. o.

Źródło: Energa

Redakcja GLOBEnergia