W marcu 2016 roku CEN zaakceptowała zaproponowane zasady, od tego czasu CEN KEYMARK HEAT PUMP jest dostępny na rynku.

Zasady znaku HP KEYMARK oparte są na europejskich normach i przyznawane są przez upoważnione jednostki certyfikujące: DIN CERTCO i VDE w Niemczech, SP w Szwecji i SZU z Republiki Czeskiej.

Francuski Atlantic i niemiecki Stiebel Eltron to pierwsze firmy, których jakość została poświadczona HP KEYMARK. „HP KEYMARK jest szczególnie pomocny w przypadku produktów, które sprzedawane są na jednolitym rynku europejskim” – mówi dyrektor ds. rozwoju w firmie Stiebel Eltron i członek rady Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA). „Mamy nadzieję osiągnąć uznanie jakości tych produktów w poszczególnych państwach członkowskich, aby uniknąć obciążeń administracyjnych i finansowych wielokrotnego testowania i certyfikacji. Jeden certyfikat powinien być wystarczający, aby kwalifikować do systemów wsparcia „ponad granicami”.

Dyrektor biura ds. publicznych firmy Atlantic, Eric Bataille, popiera ten punkt widzenia, mówiąc, że certyfikat, który będzie uznawany przez każde państwo członkowskiego EHPA, będzie miał pozytywny wpływ na przemysł pomp ciepła w Europie.

EHPA HP Keymark

Dr Johannes Brugmann (z lewej) i Stephan Pähler, Stiebel Eltron, dołączają logo HP KEYMARK do pierwszego certyfikowanego wyrobu, źródło: EHPA

Wymagania, które urządzenia muszą spełnić, aby uzyskać certyfikat HP Keymark, są rygorystyczne. Co za tym idzie, chociaż uzyskanie tego konkretnego certyfikatu może być bardziej kosztowne niż uzyskanie innej etykiety dostępnej na rynku europejskim, jest opłacalne, ponieważ pojedynczy certyfikat znajdzie zastosowanie w kilku krajach jednocześnie.

„Pompy ciepła są produktem europejskim – jeśli sprzedawane w ramach jednolitego rynku europejskiego, państwa członkowskie powinny uznać pojedynczy pojedynczy certyfikat, potwierdzający jakoś produktu. Możemy jedynie zachęcać wszystkie krajowe i administracyjne organy do podjęcia tego kroku”, mówił Thomas Nowak, Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła, który koordynował rozwój programu.

Źródło: Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA)

Opracowanie: redakcja GLOBEnergia