Najnowsze badania University of Washington i Uniwersytetu Oksfordzkiego wykazały mikroskopijne wady kryształów o strukturach perowskitowych wykorzystywanych do produkcji ogniw fotowoltaicznych. 

 
Odkrycie wskazuje, że istnieje bardzo duży potencjał wzrostu efektywności konwersji fotowoltaicznej, jeśli te błędy będą mogły zostać usunięte.
Potencjał struktur perowskitowych w energetyce słonecznej jest nadal badany. Z najnowszych badań wynika, że wydajność konwersji fotowoltaicznej przy wykorzystaniu takich materiałów można zwiększyć w znacznym stopniu. W opublikowanych wynikach badań naukowcy tłumaczą, że odkryli istnienie wad materiału, które ograniczają ruch elektronów w takich strukturach, a więc ograniczają wydajność konwersji.
 
„Co ciekawe, wynik ten pokazuje, że nawet to, co nazywane jest dzisiaj bardzo dobrym i bardzo efektywnym ogniwem perowskitowym jest wciąż złe,  w porównaniu do tego, jak wydajne może być. To wyraźny cel dla przyszłych badaczy pragnących poprawić i rozwijać takie materiały”- powiedział David Ginger, profesor chemii na Uniwersytecie w Waszyngtonie.
 
Błędy zostały zidentyfikowane przez zespół badawczy z zastosowaniem obrazów fluorescencyjnych, które są skorelowane z wynikami uzyskanymi z użyciem mikroskopu elektronowego, aby zobaczyć  „ciemne” i wadliwe obszary. 
 
Ogniwa oparte na strukturach perowskitowych osiągnęły już wydajność około 20% w warunkach laboratoryjnych. 
Chociaż istnieje wiele obietnic dotyczących badań prowadzonych na perowskitach, to wrażliwość na wodę, a tym samym trwałość pozostaje ciągle głównym wyzwaniem.
 
Źródło: Science, pv-magazine.com