Znamy cenę RCEm za listopad 2022 i oszczędności z net-billingu! Ile energii z fotowoltaiki w listopadzie?

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) opublikowały rynkową miesięczną cenę energii elektrycznej (RCEm) na listopad 2022 r. Cena ta jest wykorzystywana do obliczania kwoty zasilającej depozyt prosumencki. W listopadzie RCEm wzrosła i wyniosła 703,81 zł za MWh, czyli o prawie 130 zł/MWh więcej niż w październiku 2022 r. Ile prądu wyprodukowała fotowoltaika w listopadzie? Jakie są oszczędności z fotowoltaiki w net-billingu? Przedstawiamy analizę GLOBENERGIA.

Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA

Podziel się

11 grudnia 2022 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) opublikowały rynkową miesięczną cenę energii elektrycznej (RCEm) na listopad 2022 r. Na podstawie RCEm wyznaczana będzie kwota zasilająca depozyt prosumencki. Na ten moment PSE wyznaczyły sześć cen RCEm dla miesięcy do kwietnia 2022 r. do listopada 2022 włącznie. Przypomnijmy, że energia oddana do sieci w kwietniu, maju i czerwcu została rozliczona po cenie dla czerwca.

RCEm za listopad 2022 - 703,81 zł za MWh

RCEm za listopad wynosi 703,81 zł za MWh. Oznacza to, że za każdą kilowatogodzinę energii elektrycznej oddawanej do sieci, prosument otrzyma około 70 groszy. Z uzyskanych środków prosument będzie mógł pokryć koszty kupowanej energii, a za dystrybucję i opłaty stałe będzie musiał zapłacić osobno - z własnych środków. Na ten moment gospodarstwo domowe zużywające 3000 kWh w skali roku płaci za jedną kilowatogodzinę wraz z dystrybucją około 73 groszy. Jest to kwota uwzględniająca cenę energii, koszty dystrybucji i podatek VAT. Jak widać, w dalszym ciągu cena RCEm utrzymuje się na bardzo korzystnym poziomie - jest niewiele niższa niż cena energii, za którą płacą gospodarstwa domowe.

RCEm - Rynkowa miesięczna cena energii elektryczneCena [zł/MWh]
kwiecień656,04
maj656,04
czerwiec656,04
lipiec796,27
sierpień1019,06
wrzesień711,92
październik576,35
listopad703,81
RCEm - Rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej od kwietnia 2022 r. do listopada 2022 r. W tabeli zawarto ceny skorygowane.
Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE)

Cena RCEm ponownie rośnie!

W październiku rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej (RCEm) osiągnęła do tej pory najniższą wartość wynoszącą 576,35 zł za kWh. W listopadzie mamy do czynienia z ponownym wzrostem. Najwyższą wartość RCEm zaobserwowaliśmy w sierpniu tego roku. Za każdą megawatogodzinę oddaną do sieci w sierpniu, prosumenci rozliczani w net-billingu otrzymali 1019,06 zł.

Zmiany rynkowej miesięcznej ceny energii.Źródło: GLOBENERGIA, PSE
Zmiany rynkowej miesięcznej ceny energii.
Źródło: GLOBENERGIA, PSE

Ceny godzinowe zamiast cen miesięcznych

Ten sposób rozliczania energii będzie obowiązywał przez kolejne dwa lata. Od 1 lipca 2024 roku nadwyżki energii również będą rozliczane na zasadach net-billingu, ale po cenach godzinowych. Nowi prosumenci mają ustawowo zagwarantowaną możliwość rozliczania się w net-billingu przez 15 lat od momentu wprowadzenia pierwszej energii do sieci.

Jakie będą oszczędności - instalacja 6,37 kWp

W Redakcji GLOBENERGIA oszacowaliśmy oszczędności z jednej z opomiarowanych mikroinstalacji o mocy 6,37 kWp. Ilość energii oddanej do sieci w poszczególnych miesiącach odczytano ze strony właściwego operatora systemu dystrybucyjnego. Całkowitą ilość wyprodukowanego prądu w każdym miesiącu odczytano z aplikacji połączonej z falownikiem.

MiesiącEnergia wyprodukowana przez instalację PV [kWh]
Kwiecień 2022660
Maj 20221080
Czerwiec 20221090
Lipiec 20221000
Sierpień 2022910
Wrzesień 2022610
Październik 2022590
Listopad 2022260
Łącznie (od 1 kwietnia do 30 listopada 2022 r.)6200
Generacja z fotowoltaiki w miesiącach, w których obowiązuje net-billing - instalacja 6,37 kWp skierowana na południe pod optymalnym kątem.
Źródło: GLOBENERGIA

Zgodnie z uzyskanymi danymi instalacja przez cały okres od początku kwietnia 2022 r. do końca listopada 2022 r. wyprodukowała łącznie 6 200 kWh, z czego 4 941 kWh oddała do sieci. Energia zużyta na potrzeby własne wyniosła 1 259 kWh. Po uwzględnieniu rynkowych miesięcznych cen energii (RCEm) odpowiednich dla tych miesięcy, kwotę zasilającą depozyt wyliczono na 3 630 zł. Kwota z depozytu to środki, które prosument może wykorzystać na pokrycie kosztów kupowanej energii (za dystrybucję, VAT i opłaty stałe prosument będzie musiał zapłacić z własnych środków).

MiesiącKwota zasilająca depozyt [zł]Oszczędność z autokonsumpcji [zł]Łączna oszczędność [zł]
Kwiecień 2022344 zł99 zł443 zł
Maj 2022577 zł147 zł723 zł
Czerwiec 2022569 zł163 zł732 zł
Lipiec 2022649 zł135 zł784 zł
Sierpień 2022769 zł114 zł882 zł
Wrzesień 2022339 zł98 zł437 zł
Październik 2022252 zł112 zł364 zł
Listopad 2022131 zł53 zł185 zł
Łącznie (od 1 kwietnia do 30 listopada 2022 r.)3 630 zł919 zł4 550 zł
Oszczędność z fotowoltaiki od kwietnia do listopada 2022 - net-billing..
Źródło: GLOBENERGiA

Łączne oszczędności z fotowoltaiki

Oszczędności wynikające z autokonsumpcji oszacowano na 919 zł (przyjęto cenę energii z taryfy G11 równą 0,73 zł/kWh). Przy założeniu, że prosument wykorzysta całą kwotę z depozytu na pokrycie kosztów zakupu energii oszczędność wynikająca z fotowoltaiki za ten okres wyniesie 4 550 zł.

Źródło: GLOBENERGIA, Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), elicznik.tauron-dystrybucja.pl

Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA