Rozporządzenie MKiŚ w Dzienniku Ustaw

19 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw RP pojawiło się rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 r. Jest ono niezbędne do ogłoszenia poszczególnych aukcji OZE w 2021 r.

Opublikowane rozporządzenie określa maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką w 2021 r. może zostać sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z OZE, zwaną ceną referencyjną. Dokument określa także okres, w którym przysługuje obowiązek zakupu oraz okres, w którym przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do energii wytworzonej w instalacjach OZE. Przedstawiono ceny referencyjne dla instalacji OZE oraz ceny referencyjne dla instalacji zmodernizowanych. Pełną listę cen referencyjnych zawartą w rozporządzeniu można znaleźć w Dzienniku Ustaw. 

Parametry aukcji przewidzianych do przeprowadzenia w 2021 r. określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r. Uzupełnieniem tych regulacji jest nowe rozporządzenie dot. cen referencyjnych.

Przypomnijmy, że 9 kwietnia br. Urząd Regulacji Energetyki opublikował harmonogram aukcji OZE na 2021 r. Pierwsza z nich odbędzie się 26 maja br. Wszystkie odbędą się w terminach do końca czerwca 2021 r. Harmonogram nie obejmuje aukcji dedykowanych hybrydowym instalacjom OZE.

Aukcje OZE w 2021 r.

W okresie od 26 maja do 11 czerwca 2021 r. odbędzie się osiem aukcji OZE. Siedem z nich będzie dotyczyć nowych instalacji. Aukcje powinny być rozstrzygnięte przez Prezesa URE do 30 czerwca br. O szczegółowym harmonogramie aukcji informowaliśmy na łamach GLOBEnergia.pl.

Pierwsza aukcja OZE w 2021 r. odbędzie się 26 maja br. Jest to jedyna aukcja przeznaczona w tym roku dla instalacji istniejących i będzie dedykowana tym, które wykorzystują wyłącznie biogaz rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW.

URE informuje, że pierwsza aukcja dla instalacji nowych odbędzie się 27 maja i będzie przeznaczona dla instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz składowiskowy, biogaz z oczyszczalni ścieków oraz biogaz inny niż rolniczy, składowiskowy oraz biogaz z oczyszczalni ścieków, dedykowanych instalacji spalania biomasy, układów hybrydowych, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, a także instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego.

Jako ostatnie odbędą się aukcje w koszykach cieszących się dotychczas największą popularnością tj. dla dużych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych – przeprowadzenie aukcji planowane jest na 8 czerwca. Dla małych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych aukcja odbędzie się 11 czerwca.

Źródło: Dziennik Ustaw/Urząd Regulacji Energetyki

Redakcja GLOBEnergia