Znamy ceny referencyjne energii z OZE! Co z instalacjami hybrydowymi?

4 listopada pojawiło się rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z OZE oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje OZE. Dokument jest kluczowy, gdyż określa maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką może zostać sprzedana energia przez wytwórców OZE w Polsce.

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka
Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBENERGIA. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom

Podziel się

Ustalone w rozporządzeniu poziomy cen referencyjnych mają zapewnić możliwość przeprowadzenia jeszcze w 2022 roku aukcji OZE. Te odbędą się w grudniu. Dla instalacji wiatrowych i słonecznych poniżej 1 MW, aukcje planowane są już 8 grudnia. Pozostałe aukcje zostaną przeprowadzone do 16 grudnia. W siedmiu grudniowych aukcjach łącznie na sprzedaż trafi ok. 34 TWh zielonej energii o maksymalnej wartości ok. 14,4 mld zł.

Określenie ceny referencyjnej jest także ważnym sygnałem dla inwestorów i pozwala stwierdzić, czy dany projekt inwestycyjny ma szansę na partycypację w aukcyjnym systemie wsparcia, a tym samym na realizację.

Wzrosty ceny referencyjnej dla OZE

Przewidziano wzrost cen referencyjnych dla wszystkich rodzajów instalacji OZE od 10 proc. do ponad 25 proc. w stosunku do cen wyznaczonych uprzednio. Zmiany są związane z wyższymi kosztami wytwarzania energii, na które złożyły się wzrost cen materiałów, towarów i usług, a także wysokie koszty finansowania inwestycji.

Ceny referencyjne stanowią także podstawę do wyliczenia dla biogazowni i elektrowni wodnych tzw. stałych cen zakupu. Wynoszą one odpowiednio:

- 95 proc. odpowiedniej ceny referencyjnej - w przypadku wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW

- 90 proc. odpowiedniej ceny referencyjnej - w przypadku wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW.

Ceny referencyjne dla wybranych technologii

Oto ceny referencyjne ustalone dla wybranych technologii

- instalacja wiatrowa na lądzie do 1 MW - 340 zł za MWh;
- instalacja wiatrowa na lądzie powyżej 1 MW - 295 zł za MWh;
- geotermia - 515 zł za MWh;
- instalacja fotowoltaiczna do 1 MW - 375 zł za MWh
- instalacja fotowoltaiczna powyżej 1 MW - 355 zł za MWh;

Listę cen referencyjnych dla wszystkich technologii OZE można znaleźć w rozporządzeniu ministra klimatu z dnia 31 października 2022 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy w danym roku wygrali aukcje.

Co z instalacjami hybrydowymi?

Ceny referencyjne dla instalacji hybrydowych pozostały na poziomie zerowym, z uwagi na brak notyfikacji tego obszaru systemu aukcyjnego oraz planowane zmiany tego mechanizmu w ramach nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (UC99).

Źródło: Sejm, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zobacz również