Znamy harmonogram aukcji OZE na 2022 rok!

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) przedstawił harmonogram tegorocznych aukcji OZE. Standardowo odbędą się w grudniu. Zgodnie z nowymi regulacjami, aukcje będą przeznaczone tylko dla nowych instalacji.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Aukcje OZE zostaną przeprowadzone zgodnie z zatwierdzonym przez Ministra Klimatu w 2020 roku regulaminem aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE. W siedmiu grudniowych aukcjach łącznie na sprzedaż trafi ok. 34 TWh zielonej energii o maksymalnej wartości ok. 14,4 mld zł.

Aukcje dla nowych instalacji

Tegoroczne aukcje będą przeznaczone wyłącznie dla instalacji tzw. nowych, co wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2022 roku w sprawie maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej z OZE, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w poszczególnych następujących po sobie latach kalendarzowych 2022-2027 – informuje URE.

Wyznaczono kilka dni w grudniu

Pierwsze dwie aukcje odbędą się 8 i 9 grudnia br. Przeznaczone będą dla instalacji wiatrowych na lądzie i fotowoltaiki poniżej i powyżej 1 MW.

Na 12 i 13 grudnia zaplanowano aukcje przeznaczone dla źródeł wodnych, wykorzystujących biopłyny i geotermię, w koszykach dla mocy poniżej i powyżej 1 MW.

W kolejnej aukcji – 14 grudnia – będą mogły wziąć udział instalacje wykorzystujące wyłącznie biogaz rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW.

Jako ostatnie – 15 i 16 grudnia – zaplanowano aukcje dla instalacji wykorzystujących biogaz składowiskowy, biogaz z oczyszczalni ścieków oraz inny biogaz, dla instalacji spalania biomasy, układów hybrydowych, instalacji termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, a także dla instalacji spalania wielopaliwowego. Szczegółowy harmonogram został przedstawiony w poniższej tabeli.

Harmonogram aukcji OZEŹródło: Urząd Regulacji Energetyki (URE)
Harmonogram aukcji OZE
Źródło: Urząd Regulacji Energetyki (URE)

Wyniki każdej aukcji zostaną zaprezentowane w biuletynie informacji publicznej URE.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia