Zgodnie ustawą o OZE, przed ogłoszeniem aukcji Prezes URE musi przekazać
ministrowi energii do uzgodnienia projekt harmonogramu przeprowadzenia aukcji. Harmonogram obejmuje planowane terminy przeprowadzenia aukcji oraz ilości i wartości oferowanej energii w poszczególnych aukcjach w danym roku kalendarzowym.

Zgodnie z tym obowiązkiem, Urząd Regulacji Energetyki, przedstawił terminy sesji tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii. Najistotniejsze z naszego punktu widzenia aukcje dotyczące fotowoltaiki i energetyki wiatrowej, planowane są we wspólnych terminach na 5. grudnia dla instalacji większych niż 1 MW oraz na 10. grudnia dla instalacji mniejszych niż 1 MW.

Znamy terminy aukcji!

Poniższe zestawienie, dzieli aukcje w zależności od rodzaju instalacji.

Rodzaj instalacji Typ instalacji Moc Terminy
PV Nowa > 1 MW 5.12.2019
≤ 1 MW 10.12.2019
Wiatr na lądzie Nowa > 1 MW 5.12.2019
≤ 1 MW 10.12.2019
Wiatr na morzu Nowa ≤ 1 MW 9.12.2019
Hydroenergia Istniejąca ≤ 1 MW 2.12.2019
Nowa ≤ 1 MW 9.12.2019
> 1 MW 12.12.2019
Geotermia Istniejąca ≤ 1 MW 2.12.2019
Nowa ≤ 1 MW 9.12.2019
> 1 MW 12.12.2019
Biopłyny Istniejąca ≤ 1 MW 2.12.2019
Nowa ≤ 1 MW 9.12.2019
> 1 MW 12.12.2019
Biogaz Istniejąca > 1 MW 25.11.2019
> 1 MW 26.11.2019
≤ 1 MW 3.12.2019
≤ 1 MW 4.12.2019
Nowa > 1 MW 6.12.2019
≤ 1 MW 11.12.2019
> 1 MW 13.12.2019
itpo, disb, układy hybrydowe  Istniejąca > 1 MW 25.11.2019
≤ 1 MW 4.12.2019
Nowa > 1 MW 6.12.2019

Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ 

Zmiana regulaminu

Urząd Regulacji Energetyki przypomina o zmianie terminu sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w systemie aukcyjnym. Wydłużenie dotyczy wytwórców, których oferty wygrały aukcje rozstrzygnięte przed dniem 29 sierpnia 2019 r. z uprawnienia umożliwiającego zmianę terminu pierwszej sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w danej instalacji.

Urząd Regulacji Energetyki 11. października ogłosił wprowadzenie Nowego Regulaminu aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii. To ta zmiana wprowadziła wydłużone dopuszczalne terminy pierwszej sprzedaży energii elektrycznej w systemie aukcyjnym.

źródło: URE

Redakcja GLOBEnergia