Prezes URE rozstrzygnął już ostatnią tegoroczną aukcję, która jednocześnie cieszyła się największym zainteresowaniem oferentów. Ostatni koszyk, czyli aukcja AZ/9/2019 przeznaczony był dla nowych małych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW.

W tej aukcji zakrólowało słońce. Do aukcji przystąpiło ponad 400 wytwórców, składając ponad 1000 ofert na sprzedaż energii, a wszystkie z nich dotyczyły instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego. Cena minimalna, po jakiej energia została sprzedana w tej aukcji, wyniosła 269,00 zł/MWh. Czy to wystarczająca kwota?

Wynik aukcji

W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano ponad 11,43 TWh energii elektrycznej o wartości ponad 3,6 mld zł, zaoferowanej w ramach 759 ofert złożonych przez 260 wytwórców. Z uwagi na duży wolumen wynikający ze złożonych ofert nie doszło do zastosowania reguły „wymuszenia konkurencji”.

Czas odgrywał rolę

Zadziałała natomiast ustawowa reguła, zgodnie z którą w przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą najniższą cenę, o sprzedaży energii rozstrzyga kolejność złożonych ofert. Identyczną cenę (327 zł/MWh) w ramach której konieczne było ustalenie tzw. punktu odcięcia, posiadały 44 oferty.

Różnica czasowa pomiędzy ostatnią ofertą zakwalifikowaną jako wygrana, a kolejną ofertą, która została uznana jako przegrana, wynosiła 5 sekund. Dokładny czas wysłania każdej oferty ustala automatycznie system Internetowej Platformy Aukcyjnej z dokładnością do jednej tysięcznej sekundy. Minimalna cena sprzedaży energii wyniosła 269,00 zł/MWh. Wystarczająco?

Cena ma znaczenia

W ostatniej podsumowanej aukcji dla energetyki słonecznej i wiatrowej, wszystkie oferty dotyczyły tylko tej pierwszej. O podsumowanie i komentarz poprosiliśmy Bogdana Szymańskiego, Prezesa Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej SBF POLSKA PV

Mimo iż część analiz wskazywała że pula energii jaką planuje zakontraktować ministerstwo zostanie przekroczona to jednak ilość ofert przekraczająca 1 GWp mocy jest pewnym zaskoczeniem. Duża konkurencja wymusiła także silną walkę cenową warto przypomnieć że najtaniej energia została sprzedana po 269,00 zł/MWh. Przy tak niskiej wartości kontraktu inwestorzy muszą zakładać spadek kosztów budowy elektrowni PV gdyż przy obecnych kosztach trudno sobie wyobrazić rentowność takiego projektu. To też wprowadza ryzyko że przy niesprzyjającej koniunkturze część projektów o najniższej wartości kontraktów może nie zostać zrealizowanych. – komentuje Bogdan Szymański

Podsumowanie wszystkich aukcji OZE przeprowadzonych przez Prezesa URE w 2019 roku przedstawia się następująco:

  • W tym roku do sprzedaży w ramach wszystkich aukcji przeznaczono blisko 185 TWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o łącznej wartości ponad 69,6 mld zł.
    W wyniku rozstrzygnięcia wszystkich przeprowadzonych aukcji sprzedano w sumie prawie 91 TWh energii elektrycznej o łącznej wartości nieco blisko 20,6 mld zł.
  • Zdecydowana większość wsparcia– tj. blisko 20,3 miliarda złotych – trafi do instalacji nowych, czyli takich, w których wytworzenie energii elektrycznej po raz pierwszy nastąpi po dniu zamknięcia sesji aukcji.
  • Wszystkie nowe instalacje mogły uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości ponad 44 miliardów złotych – tyle przewidział dla wytwórców w koszykach dla nowych instalacji ustawodawca. Całościowe wyniki aukcji wskazują, że nowe instalacje wykorzystały ok. 46 proc. budżetu przewidzianego w ogłoszeniach o aukcjach, sprzedając jednocześnie wolumen energii odpowiadający 63 proc. możliwej do zakontraktowania ilości energii.
  • Instalacje istniejące (migrujące z kończącego się systemu świadectw pochodzenia) z przeznaczonej dla nich puli o wartości ponad 25 mld złotych zdołały zagospodarować nieco ponad 315 milionów, co stanowi niewiele ponad 1 proc. możliwego do uzyskania wsparcia. Jednocześnie instalacje te wykorzystały tylko 1 proc. wolumenu energii przewidzianego przez ustawodawcę.
  • W wyniku rozstrzygnięcia tegorocznych aukcji może powstać ok. 2,2 GW nowych mocy w technologii wiatrowej, ok. 0,9 GW w technologii PV oraz niecałe 20 MW nowych mocy w pozostałych technologiach OZE.

Źródło: URE

Redakcja GLOBEnergia