MuoviTech z siedzibą w Brämhult (Borås) w Szwecji oraz filiami produkcyjnymi w kilku krajach europejskich. W 2020 r. przychody grupy wyniosły 275 mln SEK, przy dobrej rentowności. Firma znana jest między innymi z zastosowanego w swojej sondzie gruntowej, opatentowanego rozwiązania TURBOCOLLECTOR, poprawiającego parametry pracy sondy, zastępując tym samym, tradycyjną i starszą dostępną na rynku, sondę laminarną. Najnowszą propozycją firmy jest sonda TURBOCOLLECTOR w wersji 2 x 45mm, skonstruowana z myślą o głębszych odwiertach.

TurboCollector®- Opatentowany typ sondy o podwyższonej wydajności pozwalający na poprawę parametrów energetycznych systemu dolnego źródła., źródło: MuoviTech

Odpowiedzialność za klimat

Potrzeba wzięcia odpowiedzialności za klimat i zgodnie z deklarowanymi ambicjami UE, uczynienia Europy neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r., jest silnym motorem napędowym rynku energii geotermalnej. Krajami wiodącymi w tej branży są nadal kraje skandynawskie z mocno widocznym trendem wzrostowym w branży w pozostałej części Europy. Rozwiązania systemowe oparte na energii geotermalnej mogą znaleźć zastosowanie, zarówno w ogrzewnictwie, jak i chłodnictwie oraz zapewniać sezonowe magazynowanie energii.

Odnawialna energia geotermalna, pozyskiwana dzięki systemom geotermalnym MuoviTech, znajduje zastosowanie zarówno w przypadku budynków małych, jak i obiektów komercyjnych. Dzięki systemom hybrydowym, w których geoenergia jest połączona z energią słoneczną, tworzone są przyjazne dla środowiska i konkurencyjne cenowo rozwiązania w zakresie chłodzenia i ogrzewania. Doskonałym przykładem jest instalacja w miejscowości Drammen w Norwegii gdzie firma MuoviTech dostarczyła kolektory geotermalne, a spółka zależna Ernströmgruppen, SGP Armatec, wyposażyła system hybrydowy w panele fotowoltaiczne. Teraz firma Ernströmgruppen nabywa 90,1% udziałów w grupie MuoviTech.

MuoviTech to przykład firmy, która doskonale do nas pasuje. Są przedsiębiorcami, mają silną pozycję rynkową i potencjał międzynarodowy w biznesie, który pomaga zazielenić naszą planetę. Z niecierpliwością czekamy na rozwój rynku i biznesu wraz z wykwalifikowanymi i przedsiębiorczymi ludźmi z MuoviTech ”- mówi Alexander Wennergren-Helm, dyrektor generalny Ernströmgruppen.

Kiedy świat dokonuje poważnych inwestycji, aby zapobiec kryzysowi klimatycznemu, widzimy ogromne możliwości rozwoju naszego modelu biznesowego, aby sprostać przyszłym potrzebom odnawialnej energii, neutralnej dla klimatu. W Ernströmgruppen mamy długoterminowych właścicieli, którzy mogą nas wesprzeć w realizacji tych ambicji ”- mówi Kari Ojala, założyciel i dyrektor operacyjny MuoviTech AB.

Nowe perspektywy i możliwości

Dzięki naszemu wspólnemu, długo planowanemu projektowi, przejęcia większości udziałów MuoviTech, przez nowego nabywcę, firmę Ernströmgruppen, pojawiają się przed nami kompletnie nowe perspektywy i możliwości. Przyjęcie nas do tak zacnego i rozpoznawalnego na rynkach Europejskich grona firm, z tak dużym zaangażowaniem w kierunku technologii przyjaznych środowisku, daje nam najwyższe nominację, do bycia najlepszymi z najlepszymi” – mówi Hubert Wolski, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Muovitech Polska.

MuoviTech

Europejski lider w zakresie produktów dla energii geotermalnej, dostawca kompletnych systemów dolnego źródła zasilania pomp ciepła