Niska Emisja staje się coraz większym problemem, którego skutki odczuwają przede wszystkim mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich.

Czym jest niska emisja? Jakie są przyczyny jej występowania? Jakie zagrożenia ze sobą niesie?
Odpowiedź na te pytania znajdziecie Państwo w niniejszej książce. Znajduje się w niej również odpowiedź na najważniejsze z pytań, dotąd nie postawione – jak przeciwdziałać występowniu niskiej emisji. Uzupełnieniem tych zagadnień są tematy związane z użytkowaniem kotłów stałopalnych, palaniem odpadów, prawem i finansowaniem działań ograniczjących niską emisję, a także przykłady miast, które z tym problemem sie zmagają.
Książka kierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli gmin i samorządów, a więc osób mających realną możliwość działania na rzecz ograniczania niskiej emisji. Stanowi ona również interesujący materiał dydaktyczny dla studentów uczelni wyższych oraz kadry naukowej.
Aby nabyć poradnik kliknij TUTAJ.
Spis treści:
1. Wstęp
 2. Czym jest niska emisja?
 2.1. Definicja Niskiej Emisji
 2.2. Smog jako widoczny efekt występowania niskiej emisji
 2.3. Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń powietrza
 3. Przyczyny występowania niskiej emisji
 3.1. Uwarunkowania klimatyczne i geograficzne
 3.2. Planowanie przestrzeni miejskiej
 3.3. Produkcja – centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa
 3.4. Transport osób i towarów
 4. Charakterystyka sektorów odpowiedzialnych za powstawanieniskiej emisji
 4.1. Charakterystyka sektora komunalno-bytowego
 4.2. Charakterystyka sektora publicznego
 4.3. Charakterystyka transportu
 4.4. Charakterystyka przemysłu
 4.5. Wielkości zanieczyszczenia ze względu na źródło emisji
 5. Konsekwencje wynikające z występowania niskiej emisji
 5.1. Wpływ na jakość powietrza
 5.2. Wpływ na środowisko naturalne
 5.3. Wpływ na zdrowie ludzi
 5.4. Wpływ na dobra materialne
 6. Sposoby zapobiegania oraz likwidacji niskiej emisji
 6.1. Termomodernizacja
 6.2. Zwiększenie efektywności energetycznej
 6.3. Miejskie sieci ciepłownicze i gazownicze
 6.3.1. Miejskie sieci ciepłownicze
 6.3.2. Miejskie sieci gazowe
 6.3.3. Kondensacyjne kotły gazowe
 6.4. Wymiana źródła ciepła – odnawialne źródła energii
 6.4.1. Pompy ciepła
 6.4.2. Inne rozwiązania oparte na wykorzystaniu OZE
 6.5. Przykłady modernizacji źródła ciepła
 6.5.1. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Busku Zdroju
 6.5.2. Fabryka sprzętu medycznego Famed w Żywcu
 6.6. Rozwiązania w sektorze transportu
 6.6.1. Komunikacja miejska oraz niskoemisyjny transport samochodowy
 6.6.2. Park&Ride
 6.6.3. Car-sharing i Car-pooling
 6.6.4. Ruch pieszy i rowerowy
 6.6.5. Strefa płatnego parkowania
 7. Kotły na biomasę a niska emisja
 7.1. Udział paliw stałych w produkcji ciepła w gospodarstwach domowych w Europie
 7.2. Co jest emitowane z kotła na biopaliwo stałe?
 7.3. Normy emisji spalin z kotłów na paliwa stałe
 7.4. Jak zmieniały się graniczne wartości emisji zgodnie z normą PN-EN 303-5
 7.5. Czyste i brudne technologie spalania biopaliw stałych
 7.5.1. Kotły na drewno kawałkowe i brykiety
 7.5.2. Kotły z automatycznym podawaniem paliwa – kotły na pelet
 7.6. Kotły czyste i kotły brudne
 7.7. Spalanie biopaliw stałych na terenach o zwartej zabudowie
 7.8. Kwestie środowiskowe związane ze spalaniem biopaliw stałych  na przykładzie innych krajów
 8. Spalarnie odpadów oraz spalanie odpadów w kotłach dużych mocy, a spalanie w przydomowych paleniskach
 8.1. Spalanie niecałkowite i jego efekty
 8.2. Paliwo złej jakości = powietrze złej jakości
 8.3. Odpady – dlaczego spalanie?
 8.4. Ciemna strona spalarni odpadów
 8.5. Argumenty przemawiające za spalarnią śmieci
 8.6. Złe nawyki Polaków
 8.7. Kosztowne spalanie odpadów
 9. Analiza instrumentów finansowych i prawnych w kontekście  ograniczania niskiej emisji
 9.1. Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
 9.2. Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
 9.3. Nie tylko Programy ochrony powietrza (POP)
 9.4. Wybrane programy finansowania działań zmierzających  do ograniczania niskiej emisji
 9.5. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
 10. Korzyści wynikające z eliminacji niskiej emisji
 10.1. Korzyści środowiskowe
 10.2. Korzyści zdrowotne
 10.3. Korzyści społeczne
 10.4. Korzyści ekonomiczne
 11. Przykłady aglomeracji zmagających się z problemem niskiej emisji oraz propozycje rozwiązań – Kraków
 11.1. Uwarunkowania klimatyczne i geograficzne
 11.2. Planowanie przestrzeni miejskiej
 11.3. Produkcja ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 11.4. Transport prywatny, publiczny, towarów
 11.5. Charakterystyka sektorów odpowiedzialnych za powstawanie niskiej emisji w Krakowie
 11.5.1. Charakterystyka sektora komunalno-bytowego
 11.5.2. Charakterystyka sektora publicznego
 11.5.3. Transport
 11.5.4. Przemysł
 11.5.5. Wielkości zanieczyszczenia ze względu na źródło emisji
 11.6. Konsekwencje wynikające z występowania zjawiska niskiej emisji
 11.6.1. Wpływ na jakość powietrza
 11.6.2. Wpływ na środowisko naturalne
 11.6.3. Wpływ na zdrowie ludzi
 11.6.4. Wpływ na dobra materialne
 11.7. Sposoby likwidacji niskiej emisji w Krakowie
 11.7.1. Termomodernizacja
 11.7.2. Zwiększenie efektywności zużycia energii i wymiana źródła ciepła. Miejskie sieci ciepłownicze
 11.7.3. Rozwiązania w sektorze transportu
 11.8. Korzyści wynikające z eliminacji niskiej emisji
 11.8.1. Korzyści środowiskowe
 11.8.2. Korzyści zdrowotne
 11.8.3. Korzyści społeczne
 11.8.4. Korzyści ekonomiczne
 12. Przykłady aglomeracji zmagających się z problemem niskiej emisji oraz propozycje rozwiązań – Sucha Beskidzka
 12.1. Uwarunkowania klimatyczne i geograficzne
 12.2. Planowanie przestrzeni miejskiej
 12.3. Produkcja ciepła – centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa
 12.4. Transport prywatny, publiczny, towarów
 12.5. Charakterystyka sektorów odpowiedzialnych za powstawanie niskiej emisji
 12.5.1. Charakterystyka sektora prywatnego (budownictwo)
 12.5.2. Charakterystyka sektora publicznego (budownictwo i oświetlenie publiczne)
 12.5.3. Transport
 12.5.4. Przemysł (budownictwo, transport)
 12.5.5. Wielkości zanieczyszczenia ze względu na źródło emisji
 12.6. Proponowane sposoby przeciwdziałania, możliwości likwidacji niskiej emisji
 13. Podsumowanie