Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy akredytację Urzędu Dozoru Technicznego do prowadzenia szkoleń dla instalatorów mikroinstalacji  i małych instalacji fotowoltaicznych.

Ukończenie szkolenia w akredytowanym ośrodku szkoleniowym umożliwia podejście do egzaminu państwowego na instalatora mikroinstalacji OZE.  W celu wydania certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii, instalator musi spełnić szereg wymagań. Wymagania te rozdzielono na dwie grupy:
1. instalatorów posiadających wykształcenie zawodowe w zakresie urządzeń i energetyki odnawialnej lub pokrewne wyższe,
2. instalatorów, którzy ukończyli szkolenie w akredytowanym ośrodku szkoleniowym i zdali egzamin.
Przypominamy, że osoba ubiegająca się o wydanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji lub małej instalacji OZE w drodze przystąpienia do egzaminu w UDT musi ukończyć szkolenie podstawowe przeprowadzone przez organizatora akredytowanego w UDT.
Już teraz zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową. 
Uczymy technik montażu na dachu skośnym pokrytym różnym pokryciem dachowym (dachówka i blachodachówka). Na szkoleniu montowany jest kompletny 2 kW system  fotowoltaiczny.
W ramach szkolenia przygotowany jest model rozdzielnicy w budynku na przykładzie którego omawiane jest miejsce i sposób przyłączenia instalacji do sieci oraz przeprowadzana jest pełna procedura przyłączenia i uruchomienia instalacji.
Przeprowadzane są również ćwiczenia profesjonalnych pomiarów instalacji PV włączenie z pomiarami krzywych prądowo-napięciowych.
Wykorzystujemy profesjonalne akumulatorowe elektronarzędzia (szlifierka kątowa, klucz udarowy, wiertarki, wkrętarki, poły szablaste) przez co montaż w ramach szkolenia możliwie dokładnie odzwierciedla rzeczywiste warunki.
Na szkoleniu wykorzystywane są profesjonalne urządzenia pomiarowe takie jak Metrel MI 3108 za pomocą którego możliwe jest wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów instalacji fotowoltaicznych.
Szkolenia obejmują:
• 2 dni zajęć teoretycznych i praktycznych z techniki montażu systemów sieciowych i wyspowych
• 5 indywidualnych konsultacji telefonicznych
• 5 konsultacji mailowych
• catering w trakcie szkolenia (obiad/przerwa kawowa)
• PORADNIK „Instalacje fotowoltaiczne III” autorstwa Bogdana Szymańskiego
• Uprawnienia do doboru i montażu instalacji PV opartych o urządzenia firmy Viessmann oraz bezpłatne uruchomienie przez serwis fabryczny firmy Viessmann.
Szczegółowe informacje, program szkoleń i informacje techniczne dostępne TUTAJ