Zrealizuj obowiązek efektywnościowy dzięki bezzwrotnym dofinansowaniom

Urząd Regulacji Energetyki informuje, że odbiorcy końcowi mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła na urządzenia charakteryzujące się wyższą klasą efektywności energetycznej. Programy obejmują też dofinansowanie przejścia na ciepło systemowe. Regulator opublikował pełną listę podmiotów, które przygotowały programy bezzwrotnych dofinansowań na 2022 rok.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Zgodnie z zapisami ustawy o efektywności energetycznej, podmioty zobowiązane do uzyskania oszczędności energii będą mogły zrealizować obowiązek efektywnościowy nie tylko przez realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego albo poprzez uzyskanie i przedstawienie do umorzenia świadectw efektywności energetycznej. Od 2022 roku firmy mogą organizować programy bezzwrotnych dofinansowań dla odbiorców końcowych. 

W tym roku firmy mogą skorzystać z nowego rozwiązania

W 2022 roku po raz pierwszy obowiązek efektywnościowy można realizować również dzięki opracowaniu programów bezzwrotnych dofinansowań, które mają na celu współfinansowanie przedsięwzięć u odbiorców końcowych, co w konsekwencji ma zoptymalizować zużycie nośników energii.

Od tego roku regulacje umożliwią współfinansowanie przez podmioty zobowiązane, jakimi są m.in. przedsiębiorstwa energetyczne, przedsięwzięć polegających na przyłączaniu do sieci ciepłowniczej lub wymianie źródeł ciepła u odbiorców końcowych, a następnie zaliczanie uzyskanych oszczędności na poczet realizacji obowiązku efektywnościowego.

Wymiana urządzeń i instalacji polega na zastąpieniu posiadanych urządzeń na takie, które charakteryzują się wyższą klasą efektywności energetycznej. Poniżej w tabeli została określona minimalna klasa efektywności energetycznej dla urządzeń grzewczych, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz w sprawie sposobu obliczania tych wartości, które mogą zostać objęte programem bezzwrotnych dofinansowań.  

Lp.Rodzaj montowanego źródła ciepłaMinimalna klasa efektywności energetycznej
1.Kocioł niskotemperaturowy na paliwo gazowe lub ciekłeklasa minimum A
2.Kocioł niskotemperaturowy na biomasęklasa minimum A+
3.Kocioł kondensacyjny opalany gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkimklasa minimum A
4.Elektryczny podgrzewacz przepływowyklasa minimum A
5.Elektryczny podgrzewacz akumulacyjnyklasa minimum A
6.Pompa ciepła typu woda/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznieklasa minimum A++
7.Pompa ciepła typu glikol/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznieklasa minimum A++
8.Pompa ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznieklasa minimum A++
9.Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznieklasa minimum A+
10.Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana gazemklasa minimum A+
11.Pompa ciepła typu powietrze/woda, absorpcyjna, napędzana gazemklasa minimum A+
12.Pompa ciepła typu glikol/woda, sprężarkowa, napędzana gazemklasa minimum A++
13.Pompa ciepła typu glikol/woda, absorpcyjna, napędzana gazemklasa minimum A++

Obecnie takie programy oferuje 26 przedsiębiorstw energetycznych w różnych częściach kraju i o różnym profilu działalności. Pełną listę można znaleźć na stronie internetowej URE. Są wśród nich sprzedawcy, dystrybutorzy oraz przedsiębiorstwa świadczące jednocześnie usługi dystrybucyjne i sprzedające określony rodzaj nośnika energii - gaz, ciepło systemowe czy samą energię elektryczną. Poniżej prezentujemy mapę lokalizacji wszystkich podmiotów, które realizują programy bezzwrotnych dofinansowań w 2022 roku.

Źródło: URE

Kto może skorzystać z dofinansowań?

Do programów dofinansowań mogą dołączyć odbiorcy w gospodarstwach domowych oraz podmioty z innych grup, takich jak odbiorcy biznesowi i jednostki sektora finansów publicznych. Każda firma uruchamiająca program dofinansowań ustala regulamin przyznawania dotacji. Są one kluczowe, gdyż z tych dokumentów można dowiedzieć się na jakich zasadach i jakie inwestycje wspierają konkretne przedsiębiorstwa energetyczne. Natomiast podmioty zobowiązane mogą się dowiedzieć jak w praktyce przygotować się do realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii w nowy sposób.

Rozwiązanie przyspieszy modernizację źródeł ciepła 

Wprowadzone przez ustawodawcę nowe programy powinny przyczynić się do przyspieszenia procesu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła, będących jedną z głównych przyczyn szkodliwego zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Jest to jednocześnie jedno z podstawowych działań niezbędnych do podjęcia w procesie transformacji energetycznej.

Źródło: URE/Ministerstwo Klimatu i Środowiska