Dane Eurostatu – jak wygląda struktura zużycia energii gospodarstw w UE

Od jakiegoś czasu w Unii Europejskiej spada zużycie energii elektrycznej. To świetny moment na transformację energetyczną – choć ciągle nieco droższe od paliw kopalnych, OZE są w stanie dostarczyć ją bez niszczenia środowiska przyrodniczego. O tym, jak w 2016 wyglądała struktura zużycia energii przez gospodarstwa domowe można dowiedzieć się z danych udostępnionych przez Eurostat. Według tych informacji, gospodarstwa domowe odpowiadają za ok. 25% zużycia energii w Unii Europejskiej.

Jak wygląda struktura zużycia?

Tym, co najbardziej rzuca się w oczy, jest duży udział gazu ziemnego. Stanowi on niemal 37% całościowego zużycia. Kolejna ustawiła się energia elektryczna – 24,4%.

Jak widać na wykresie, w Unii Europejskiej odnawialne źródła energii wyprzedziły już paliwa kopalne w dostarczaniu prądu oraz ciepła do gospodarstw domowych. Niecałe 16% całościowego zużycia stanowią instalacje OZE. Typowe paliwa kopalne – tj. produkty ropopochodne oraz paliwa stałe odpowiadają za niecałe 15% miksu. Słabo wypadło ciepło sieciowe, które odpowiada jedynie za 7,8% energii dostarczanej do gospodarstw domowych.

Jakie są cele zużycia energii?

Jak widać na powyższej infografice, aż 85% energii dostarczanej do gospodarstw domowych jest przeznaczane na ogrzewanie. Na ta wartość składa się zarówno ogrzewanie powietrza w domu, jak i wody. Po nim, najbardziej energochłonne jest oświetlenie, na które jest przeznaczane 13,8% dostarczanej energii. W takiej sytuacji łatwo zrozumieć politykę energetyczną UE, która bardzo mocno wspiera termomodernizację i narzuca standardy energooszczędności dla oświetlenia. Na te cele jest przeznaczane aż 93% energii dostarczanej do gospodarstw domowych.

Jak na tle tych danych wypada Polska?

Struktura zużycia nie różni się zbytnio od unijnej. Około dwie trzecie energii dostarczanej do gospodarstw domowych jest przeznaczane na ogrzewanie, a niecałe 15% – do podgrzewania wody. Kolejnym pochłaniaczem dostarczanej energii jest oświetlenie – mniej więcej 10%.

Inaczej kształtuje się polski „miks energetyczny” gospodarstw domowych. Tutaj ciągle królują stałe paliwa kopalne, które odpowiadają aż za jedną trzecią energii dostarczanej do rodzimych gospodarstw domowych. Za nimi ustawiło się ciepło sieciowe, które zdobywa coraz większą popularność – 19,7%. Dalej znajdował się gaz ziemny – 17,6 %, OZE- 13,8 %, prąd elektryczny – 12,6 %.

Źródło: ec.europa.eu/eurostat

Maciej Janiszkiewicz

Redaktor GLOBEnergia