Podczas tej Sesji zasygnalizowano wybrane aktualia z lat 2018 – 2020 dotyczące geotermii na świecie i w Europie, a przede wszystkim w Polsce. Było to spotkanie dla wszystkich osób zainteresowanych geotermią, które sprzyjało aktualizacji i pogłębieniu wiedzy w tym zakresie.
W trakcie spotkania uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wypowiedzi zarówno przedstawicieli strony rządowej, naukowców, jak i praktyków z branży geotermalnej, którzy wskazali na obecny stan wykorzystania geotermii, a także na możliwości bardziej dynamicznego jej rozwoju w Polsce, podejmowane działania oraz inicjatywy w tym zakresie.

Pierwsza część spotkania

W pierwszej części spotkania wzięli udział: Beata Kępińska (prezes PSG, IGSMiE PAN), Marek Hajto (wiceprezes PSG), Ireneusz Zyska (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE), Piotr Dziadzio (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu), Artur. Sz. Michalski (Zastępca Prezesa NFOŚiGW). Prowadzącymi byli Anna Sowiżdżał (Zarząd PSG) oraz Grzegorz Burek (redaktor naczelny Redakcji GLOBEnergia).

Prelegenci przedstawili pokrótce obecny rozwój geotermii na świecie, w Europie i w Polsce, wskazali na działania rządowe podejmowane dla wsparcia rozwoju jej wykorzystania w Polsce, dotychczasowe efekty, możliwości oraz inicjatywy w tym zakresie.

Chciałabym podkreślić bardzo ważną rolę, jaką odgrywa w rozwoju geotermii współpraca specjalistów z branży z przedstawicielami strony rządowej i samorządowej, instytucji finansujących, w tym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Bardzo cieszymy się, że ta współpraca istnieje i mamy nadzieję, że zostanie również pogłębiona dla dobra rozwoju sektora geotermii w Polsce. – powiedziała Beata Kępińska, prezes PSG

Prezes PSG zaznaczyła, że energia geotermalna została uwzględniona jako jedno z odnawialnych źródeł energii wpisanych do projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, co dla sektora jest bardzo istotną kwestią.

Chcemy żeby rozwój geotermii był dynamiczny i szybki. Dlatego też do Krajowego Planu Odbudowy po pandemii COVID-19 Ministerstwo Klimatu zgłosiło 4 programy, które wspólnie z Panią Prezes PSG opracowaliśmy, będziemy chcieli wdrażać i uzyskać dofinansowanie na te działania. – powiedział Piotr Dziadzio, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu

To ważny krok ze strony Ministerstwa Klimatu, gdyż tak duże projekty wymagają zewnętrznych źródeł finansowania.

Geotermia, jako jedno z najlepszych źródeł energii, stanowi bardzo ważną część działalności i finansowania odnawialnych źródeł energii, a także pozyskania czystej energii cieplnej na rzecz osób fizycznych i wykorzystania w przemyśle. W ostatnich latach nastąpiło znaczne ożywienie w kontekście projektów geotermalnych. Projekty, które zgłosiły się do NFOŚiGW otrzymały dofinansowanie o łącznej kwocie stu kilkudziesięciu milionów złotych, a ta pula nie została jeszcze zamknięta.- powiedział Artur Michalski, Zastępca Prezesa NFOŚiGW

Ireneusz Zyska – Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii zwrócił również uwagę na znaczenie rozwoju geotermii płytkiej i zapowiedział dołączenie pomp ciepła do kolejnego naboru programu „Mój Prąd”, który rozpocznie się na początku przyszłego roku.

Pracujemy w tej chwili z Panem Ministrem Klimatu Michałem Kurtyką i z panem profesorem Maciejem Chorowskim – prezesem NFOŚiGW nad nowym rozwiązaniem w programie Mój Prąd, który zakończy swoją bieżącą edycję 18 grudnia. W przyszłym roku – w nowej edycji – chcielibyśmy rozszerzyć działania również na finansowanie pomp ciepła, które będą współdziałać z fotowoltaiką instalowaną na dachach domów jednorodzinnych. […] Ten program będzie miał również swoje szersze oddziaływanie. W kontekście płytkiej geotermii myślę, że to będzie miało ogromne znaczenie w zakresie dbałości o jakość powietrza, którym oddychamy.- powiedział Ireneusz Zyska

Pierwszą część spotkania zakończyła rozmowa Grzegorza Burka z Anną Sowiżdżał o poprzednich Ogólnopolskich Kongresach Geotermalnych, a także prezentacja nowego logotypu Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego.

Druga część spotkania

W drugiej części spotkania uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat ciepłowni geotermalnych w Polsce: Geotermii Pyrzyce Sp. z o.o., Geotermii Mazowieckiej S.A., Geotermii Poddębice Sp. z o.o., PEC Geotermia Podhalańska S.A., Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa Sp. z o.o. oraz Geotermii Stargard Sp. z o.o.. Tę część spotkania prowadził Arkadiusz Biedulski (wiceprezes PSG, prezes G-Term Energy Sp. z o.o. – operator ciepłowni geotermalnej w Stargardzie).

W ostatnim czasie w segmencie geotermii zaczęło się dziać wiele pozytywnych rzeczy. Dzięki programom wsparcia uruchomionym w głównej mierze przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogło zostać zrealizowanych wiele projektów, które czekały na pozyskanie finansowania – w już istniejących ciepłowniach, ale także w nowych projektach. W najbliższym czasie powstaną ciepłownie w Sieradzu, w Koninie, w Kole i mam nadzieję, że również w Skierniewicach, które znajdują się na liście rezerwowej programu unijnego. – powiedział wiceprezes PSG Arkadiusz Biedulski

Arkadiusz Biedulski zaznaczył, że również na liście programu rządowego „Polska Geotermia Plus” znajduje się wiele projektów gotowych do realizacji, z których co najmniej kilkanaście posiada bardzo dobre warunki geotermalne i w kontekście obecnego wzrostu cen za uprawnienia do emisji CO2 i obostrzeń związanych z wykorzystaniem paliw kopalnych, takie instalacje są niezbędne.
Warto dodać, że w 2020 r. trzy spośród sześciu polskich ciepłowni geotermalnych obchodzą okrągłe jubileusze swej działalności.

W dalszej części spotkania ogłoszono laureatów Konkursu na Nagrodę Naukową Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego za najlepszą publikację o tematyce geotermalnej w latach 2018-2020. Wyniki ogłosił prof. Józef Chowaniec – Przewodniczący Kapituły tej Nagrody.

Tradycyjne obrady już za rok!

Cykliczne spotkania w ramach Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego są zawsze bardzo ważnym i oczekiwanym wydarzeniem. Tradycyjne obrady w ramach jego VII edycji planowane są na wrzesień 2021 roku. Organizatorami zarówno zaprezentowanej przedkongresowej sesji online, jak
i przygotowywanego pełnego Kongresu 2021 są: Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, a także Katedra Surowców Energetycznych WGGiOŚ AGH, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i Energią PAN, Katedra Techniki Cieplnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o., G-Term Energy Sp. z o.o., Redakcja GlobEnergia.

Szczegóły dotyczące kolejnej edycji Kongresu będą dostępne już wkrótce na stronie Stowarzyszenia www.energia-geotermalna.org.pl oraz na oficjalnej stronie internetowej: kongresgeotermalny.pl

Relacja

Zapraszamy do obejrzenia relacji ze Zwiastuna Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego 2021!

Redakcja GLOBEnergia