Prawnicy RÖDL & PARTNER przygotowali interesujące dla inwestorów opracowanie dotyczące zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zestawienie to uwzględnia zwolnienia o charakterze typowo inwestycyjnym. Materiał powstał z uwagi na zapotrzebowanie branży OZE, która na co dzień poszukuje obszarów najkorzystniejszych dla inwestycji. – Nie uwzględniamy więc uchwał, które wykluczają ze zwolnienia podmioty prowadzące działalność związaną z wytwarzaniem i zaopatrzeniem w energię elektryczną – podkreśla kancelaria.

Baza zawiera listę aktualnych zwolnień z podatku od nieruchomości, innych niż wynikające bezpośrednio z ustawy, wymagających poczynienia inwestycji w danej gminie, lecz bez dodatkowych warunków takich jak np. utworzenie miejsc pracy w tejże gminie. Warto zwrócić uwagę, że niektóre z uchwał wchodzą w życie dopiero w 2022 roku.

Zwolnień podatkowych w gminach nie jest dużo

Na temat zwolnień podatkowych w kontekście realizacji inwestycji w OZE rozmawiamy z Jakubem Wajsem, radcą prawnym i doradcą podatkowym RÖDL & PARTNER. Na jakie trendy natrafili prawnicy podczas tworzenia bazy? Wajs wskazuje, że przy tworzeniu bazy eksperci skupili się tylko na zwolnieniach typowo inwestycyjnych, a więc takich, które wiążą się z budową w danej gminie budynku, budowli lub nabyciem gruntu, ewentualnie z ich rozbudową albo rozpoczęciem korzystania z nich dla celów działalności gospodarczej.

– Nie interesowały nas zwolnienia, co do których wymogiem jest utworzenie miejsc pracy, ponieważ naszym zdaniem w większości przypadków inwestycje OZE oczywiście wiążą się z tworzeniem nowych miejsc pracy, ale niekoniecznie w gminie, w której instalacja jest stawiana. Z naszego researchu wynika, że jest trochę takich zwolnień typowo inwestycyjnych na terenie Polski, choć mając na uwadze ilość gmin na terenie całego kraju, można śmiało powiedzieć, że wciąż jest ich mało. Przy czym zdajemy sobie sprawę, że mogliśmy nie dotrzeć jeszcze do wszystkich uchwał – wyjaśnia prawnik w rozmowie z GLOBEnergia.pl.

 

Zwolnienia podatkowe w przypadku nieruchomości aktualnie nie są narzędziem promującym rozwój OZE, choć mogą nim być – stwierdza nasz rozmówca. Już same zwolnienia o charakterze ogólno inwestycyjnym są zachęcające, ale zwolnienia mogą być bardziej szczegółowe i kierowane właśnie do branży OZE.

– Świetnym przykładem jest tu gmina Niwiska, która wprowadziła roczne zwolnienie z opodatkowania gruntów wykorzystywanych przez przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii z promieni słonecznych przy pomocy fotoogniw – energii fotowoltaicznej – tłumaczy Wajs.

Podatek od nieruchomości jest tak samo ważny, jak dochodowy

Dodaje, że dla inwestorów OZE przy planowaniu inwestycji i szacowaniu budżetu podatek od nieruchomości jest w zasadzie tak samo ważny jak podatek dochodowy. Zainteresowanie inwestorów OZE kwestią podatku od nieruchomości jest bardzo duże. Wielu z nich jest zaskoczonych faktem, że istnieje taka możliwość, by każda gmina ustalała własne zwolnienia.

– Póki co jednak w większości przypadków weryfikacja możliwości skorzystania z tego zwolnienia prowadziła nas do wniosku, że w danej gminie nie ma zwolnienia, z którego ten inwestor mógłby skorzystać. Dodatkowo, warto zaznaczyć, że zwolnienia takie są formą pomocy de minimis, a więc skorzystanie z nich jest limitowane kwotowo i wpływa na możliwość korzystania z innych form pomocy publicznej. Limit ten – 200 tys. euro na 3 lata powoduje, że zwolnienia będą bardziej interesujące dla małych inwestorów – wyjaśnia ekspert.

Z obserwacji Kancelarii wynika, że formułując uchwałę niektóre gminy zapominają, że mogą wprowadzać zwolnienia wyłącznie przedmiotowe, a nie podmiotowe. Nagminnie można więc spotkać np. warunek braku zaległości wobec gminy, co jest niedopuszczalne – stwierdza Wajs. Ustalając treść uchwały warto pamiętać, że choć zakres swobody gminy jest dość duży, to uchwała nie może być całkowicie dyskrecjonalna – stwierdza Wajs.

 

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom