Zwrot akcji w walce o system prosumencki. Wycofano z Sejmu projekt poselski 

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom

Po wczorajszym posiedzeniu komisji sejmowej ds. energii, klimatu i aktywów państwowych było wiadome, że po przyjęciu poprawek zmiana systemu prosumenckiego wejdzie w życie 1 lutego 2022 roku - wdrożenie nowych regulacji przesunięto o miesiąc. Informowaliśmy, że ze względu na zbyt głębokie zmiany projektu poselskiego jego autora - posłanka Jadwiga Emilewicz - oświadczyła, że nie podpisze się pod proponowanymi zmianami w projekcie ustawy. Dziś dowiadujemy się, że projekt został wycofany z procedowania w Sejmie - poinformowała o tym posłanka Porozumienia, Magdalena Sroka. Wskazała, że z informacji sejmowych wynika, że “szkodliwy projekt zmiany ustawy o OZE, wprowadzający negatywne zmiany w rozliczeniach z prosumentami wyposażonymi w instalacje fotowoltaiczne, został wycofany!” Dodała, że to dobra wiadomość, politycy Porozumienia zabiegali o to, wskazując na nieprzemyślane i pospieszne regulacje prawne.

Wnioskodawca projektu nowelizacji, Jadwiga Emilewicz, także potwierdziła we wpisie na Twitterze, że projekt został przez nią wycofany.


Emilewicz komentuje na FB: Kibicuję nowej wersji projektu poselskiego

Posłanka wskazała także w stanowisku na swoim profilu na FB, że wczorajsze posiedzenie komisji ESK zakończyło się przyjęciem poprawek, które zakładają zasadniczo odmienny sposób rozliczania przyszłych prosumentów niż ten zaproponowany w pierwotnej wersji poselskiego projektu, którego była wnioskodawcą.

- W miejsce proponowanego rozliczenia barterowego – tak aby zachować możliwie korzystne warunki dla prosumentów, a jednocześnie zlikwidować problem przewymiarowanych instalacji – wprowadzony został do projektu model rozliczeń finansowych (tzw. net-billing) - wyjaśniła.

Jak zauważyła, przejście do modelu finansowego – zdecydowanie mniej korzystnego niż obecny system opustowy oraz zaproponowany przez Emilewicz model 1:1 – warunkowane powinno być co najmniej rocznym okresem przejściowym (z zachowaniem praw nabytych na okres 15 lat), aby pozwolić gorzej uposażonym gospodarstwom domowym dokończyć planowane inwestycje w montaż instalacji PV, a także dać czas na przygotowanie się całej branży fotowoltaicznej do zmian na rynku.

- Brak aprobaty większości członków Komisji dla zaproponowanej przeze mnie poprawki wprowadzającej okres przejściowy do końca 2022 roku – postulowany przez obecnych na posiedzeniu samorządowców, przedstawicieli branży PV, jak również grono ekspertów – przeważył o mojej decyzji wycofania wniesionego projektu ustawy - wyjaśnia.

Na koniec wpisu wskazała, że będzie kibicować "nowe wersji projektu poselskiego".

- Pozostaje mi kibicować nowej wersji projektu poselskiego, aby implementował dwie nowe kategorie prosumentów – prosumenta zbiorowego dla konsumentów energii elektrycznej w budynkach wielolokalowych oraz prosumenta wirtualnego, który zakłada możliwość nabycia praw do określonej części produkcji energii ze źródła odnawialnego, które jest oddalone od miejsca jej poboru - dodaje.

Pozwoli to nie tylko na implementację unijnej dyrektywy RED II, ale również stworzy warunki do szerszej partycypacji społeczeństwa w systemie prosumpcji - stwierdza w stanowisku Jadwiga Emilewicz.

KOMUNIKAT REDAKCJI -28.10 godz.20:00 (źródło Sejm)
Projekt powraca do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Musi przejść ponownie całą ścieżkę legislacyjną.  Dziś o 20:00

  • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1704)


Źródło: Twitter/FB 

Zobacz również